Į Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje kvietimą prisijungti prie Jaunimo Europos komandos atsiliepė 65 jauni žmonės iš visos Lietuvos. Atrankos procesas buvo sudarytas iš dviejų etapų, kurių metu kandidatams reikėjo atsakyti į įvairius klausimus, pasiūlyti įvairių sprendimų alternatyvas, nufilmuoti trumpą video su įžanga į pamoką apie Europos Sąjungos galimybes jaunimui. Atstovybė kartu su JEK alumni nariais atrinko 13 kandidatų, kuriuos pakvietė rugsėjo 21–25 d. dalyvauti mokymuose kartu su esamais komandos nariais. Viena iš narių tapo mūsų gimnazijos parlamento narė  2ga klasės mokinė Austėja Makarevičiūtė.  Jaunimo Europos komanda yra 16–29 metų amžiaus informacijos skleidėjų, pristatančių ES temas savo bendraamžiams, tinklas Lietuvoje. Šios komandos tikslas – padėti kitiems jauniems žmonėms suprasti, kaip veikia Europos Sąjunga ir kokią įtaką ji turi kiekvienam iš mūsų. Jaunimo Europos komanda ne tik domisi ES veikla, bet ir perteikia savo žinias kitiems.  
       A. Makarevičiūtė, jaunimo Europos komandos narė, šiuo metu Pakruojo rajone koordinuos veiklą susijusią su Europos Sąjungos veikla.

Pavaduotoja ugdymui V. Gelažienė

       Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. Europos kalbų diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų.
       Ši šventė buvo paminėta ir Linkuvos gimnazijoje. Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Europos Sąjungos šalimis, vėliavomis, kalbomis, vaikai buvo kviečiami prie  žemėlapio. Renginio organizatorė, bibliotekininkė Virginija Sidorova, suvaidinusi įvairių pasakų herojus, kvietė atspėti iš kokios knygutės personažas, kas autorius, kokios šalies. Nesunkiai atspėjo tik tie, kurie lankosi bibliotekoje, yra aktyvūs skaitytojai.
       Vyresnių klasių moksleiviai supažindino su kalbų įvairove, kad kalbos naudingos renkantis profesiją, ieškant darbo, keliaujant, draugaujant... 3 gb klasės mokinė Emilija Pūkevičiūtė skambindama gitara, padainavo dainą anglų kalba, skambant dainoms prancūzų kalba, mokiniai buvo kviečiami šokiui, kartu dainuoti.
       Renginys paliko gerą nuotaiką, malonų įspūdį. Tai lyg netradicinė pamokėlė skatinanti domėtis Europos Sąjungos šalimis, jų kalbomis, o svarbiausia skaityti knygutes, nes tik skaitymas veda prie bendravimo įgūdžių stiprinimo, mokslo žinių gilinimo.
       Į Virginijos Sidorovos klausimą, o kokia kalba yra pati mieliausia, gražiausia, buvo vieningai atsakyta: Lietuvių. Taip, Lietuvių, nes ji mūsų gimtoji kalba. Mes ją turim puoselėti, branginti, stengtis taisyklingai kalbėti.

Linkuvos gimnazijos bibliotekininkė B. Čepulionienė

Mano MOKINY!
Ar tu girdi?

Į tavo širdį noriu pasibelsti.
Neužsisklęsk, o atlapok plačiai.
Tai, ką žinau ir moku, ką galiu,
Norėčiau, kad turėtum tu.

Tiktai priimk, kaip žemė priima lietutį,
Kaip medis – saulės šilumą ir šviesą.
Tiktai priimk.
Ką moku ir galiu, norėčiau, kad turėtum tu.

Labai džiaugiuosi, kad sugrįžot
skambučio aido pakviesti.
Čia jūsų laukia klasė, knygos,
Žinių keliai neatrasti...

       Šis rugsėjis mūsų gimnazijai ypatingas – mus visus pasitiko baltas angelas. Direktorius, sveikindamas visus su rugsėjo pirmąja, linkėjo, kad šis angelas būtų ne tik globėjas ir sergėtojas, bet ir apsaugotų nuo blogų darbų. Šventėje dalyvavo ir rajono meras S. Gegieckas, seimo nario V. Gailiaus patarėjas G. Šurna, nuoširdžiausius sveikinimus tarė ir V. Kacilevičius, mokyklos tarybos pirmininkė V. Vilimienė, seniūnė G. Pašiškevičienė, mokyklos prezidentas P. Pašakarnis.
       Ketvirtokai gimnazistai į klasę palydėjo 24 pirmokėlius – jiems taip pat buvo išsakyti nuoširdžiausi sveikinimai pirmą kartą peržengus gimnazijos slenkstį.
       Prasidėjo nauji mokslo metai – visiems linkime pakantumo, susikalbėjimo ir gerų mokslo metų.

rugs 0 rugs 1 rugs 2 rugs 3 rugs 4 rugs 5 rugs 6

Nuotraukos fotografo V. Pėželio

       Liepos 11 dieną gimnazijoje netilo linksmas šurmulys. Nors vasaros atostogos mokiniams gerokai įsibėgėjo, čia paskutinį kartą sugrįžo abiturientai. Šventiškai pasipuošę, nešini balionais, jie atestatų įteikimo šventę pradėjo tradicine eisena nuo Linkuvos gimnazijos iki bažnyčios, kur buvo aukojamos šventos mišios, kunigas Edvardas Zeidotas pašventino atestatus. Linkuvos kultūros namuose visų laukė nuostabi aktorės Nijolės Narmontaitės meninė programa. Aktorė dainavo, deklamavo eiles, vaidino. Pasirodymo metu žiūrovai juokėsi, sakė vieni kitiems palinkėjimus ir netgi turėjo progą apsikabinti. Po aktorės pasirodymo prasidėjo oficialioji dalis – atestatų įteikimas. Gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis džiaugėsi, kad šiemet mokiniai egzaminuose pelnė net tris šimtukus: Vita Stanevičiūtė šimtuką gavo iš istorijos egzamino, o Laurynas Simonaitis ir Ernestas Kuginys iš informacinių technologijų egzamino. Mokiniai pasiekė puikius rezultatus ir kituose egzaminuose – Goda Mockūnaitė iš lietuvių kalbos egzamino gavo 99 balus, Gytis Makarevičius iš matematikos pelnė 98. Abiturientams padėkas, gražius žodžius skyrė ne tik direktorius, auklėtojos, bet ir svečiai: seimo narys Vitalijus Gailius, seimo nario padėjėjas Gintaras Šurna, Linkuvos seniūnė Gitana Pašiškevičienė. Šiemet taip pat vėl įteikta kasmetinė Albino Kurkulio premija geriausiems mokiniams – 500 dolerių mokyklos bendruomenė nusprendė padalyti šimtukininkams L. Simonaičiui, E. Kuginiui, V. Stanevičiūtei ir garbės gimnazistui G. Makarevičiui. Išdalijus atestatus, abiturientai bei mokytojai skubėjo tradicinei nuotraukai prie paminklo „Čia mūsų namai“, skirto J. Paulšteliui.
       XCII laidos abiturientai ir jų tėveliai dėkoja už gražią atestatų įteikimo šventę ir ypatingą aktorės meninę programą.

XCII laidos abiturientė Austėja Lipskytė

Atest 1 Atest 2 Atest 3 Atest 4 Atest 5 Atest 6 Atest 7 Atest 8 Atest 9

Nuotraukos fotografo Vidmanto Pėželio