Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei  temperatūrai – 6–8  klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

       Tomis dienomis ugdymo procesas vyks tiems mokiniams, kurie atvyks. Neatvykus pusei klasės mokinių (dėl žemos oro temperatūros), naujos temos nebus aiškinamos.

Mokyklos administracija