Birželio 9 dieną Linkuvos gimnazijoje buvo įteikti pagrindinio ugdymo pažymėjimai. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius V. Stapušaitis linkėdamas geriausios sėkmės ir saugios vasaros.
       Klasės auklėtojos L. Prancelevičienė ir D. Romanovienė taip pat linkėjo nepaklysti gyvenimo vingiuose ir nenustoti tobulėti. Padėkos žodį gimnazijos direktoriui, pavaduotojoms, mokytojams tarė ir antrokai gimnazistai bei tėvelių atstovė V. Vilimienė.