Tu knygą pamėgsi

                                                 Tave pamėgs visas pasaulis

                                                                                    H. Ibsenas

Augu su knyga

    Augu su knyga – tai augu skaitydamas. Surengti susitikimai su 3-4 klasių mokiniais ta tema. Kokią naudą žmogaus gyvenime suvaidina knyga, mes visi žinome. Todėl svarbu, kad pradinių klasių mokiniai pamiltų skaitymą, juk jau tame amžiuje atsiveria kelias į knygų pasaulį. Susitikimų metu buvo pasakojama, kaip teisingai pasirinkti knygą, kalbėta apie skaitymo naudą rašant diktantus, rašinėlius, atpasakojimus, atskleista kaip plečiasi akiratis, kiek sužinome istorijos, geografijos įdomybių. Tik skaitydami išmokstame bendrauti, draugauti, knygose randame save, aplinkinius, tai padeda geriau suvokti mus supantį pasaulį ir save patį.

    Mokiniai dalijosi mintimis apie jau perskaitytas knygas, rekomendavo jas savo draugams. Parodytas filmas ,,Knygos kelias” supažindino kaip gimsta knyga, kaip jos keliauja per spaustuvę iki bibliotekos, kol pasiekia mus.

    Ačiū mokytojoms Reginai, Daivai ir Marytei už bendradarbiavimą ir

SĖKMĖS SKAITANT...

                                                                                 Bibliotekininkė Birūta Čepulionienė