Rugsėjo 26 dieną visoje Europoje buvo paminėta Europos kalbų diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį į žemyno kalbų įvairovę. Jos metu stengiamasi parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina asmenybę ir padeda pažinti gyvenimą, suteikia naujų idėjų, atveria vartus į nuostabųjį mokslo pasaulį. Dar niekada nebuvo tiek galimybių mokytis ir dirbti kitose Europos šalyse, be to, dėl globalizacijos ir verslo plėtros žmonėms neišvengiamai reikia užsienio kalbų įgūdžių, todėl ši diena įgauna vis didesnę reikšmę.

Šiais mokslo metais rugsėjo 26-oji mūsų gimnazijoje buvo integruotų pamokų diena „Europos kalbos- langas į pasaulį“. Europos kalbų dieną paminėjome integruodami mokomuosius dalykus, kalbų įvairovę pristatydami per viktorinas, parodas, kultūrinį paveldą.

Pradinukai integruotų pamokų metu susipažino su Europos šalių žaidimais, Europos šalių vėliavomis, Pabaltijo šalių kalbomis.

5-6 klasėse vyko integruotos geografijos, gamtos ir istorijos pamokos.

7 klasėje vyko integruota matematikos ir IT pamoka „ES tautų kalbų statistikos vaizdavimas diagramomis‘‘, 8 klasėje - integruota prancūzų- rusų kalbų pamoka, 1g klasėje per lietuvių kalbos pamoką buvo kalbama apie globalizacijos procesų poveikį lietuvių kalbai ir kitoms užsienio kalboms.

Mokyklos bibliotekoje veikė paroda „Laiškas-atvirukas draugui į užsienį‘‘, o skaitykloje buvo eksponuojami puodukai ir cukraus pakeliai, prancūzų kalbos mokytojos R.Stapušaitienės parsivežti iš kelionių po Europos šalis.

Pertraukų metu per mokyklos TV skambėjo dainos Europos tautų kalbomis.

Diena baigėsi atvira pamoka aktų salėje. Jos metu mokiniai pasakojo įspūdžius, kaip jiems sekėsi pritaikyti savo užsienio kalbų gebėjimus, bendraujant su kitų šalių bendraamžiais, keliaujant po pasaulį. Moksleiviai pristatė graikų, italų ir vokiečių kalbas, kurių mūsų mokykloje nesimokome. Visi buvome pavaišinti integruotose technologijų pamokose iškeptomis itališkomis picomis. O 2a ir 2b klasės mokinukai vaišino pačių iškeptu austrišku štrudeliu.

Mokiniams labai patiko muzikinė viktorina, kurioje reikėjo atspėti, kokia kalba atliekamos 10-ies dainų ištraukos.

Kalbų mokymasis taip pat skatina mus mylėti, gerbti, puoselėti ir savo gimtąją kalbą bei kultūrą. Renginį užbaigėme grupės,, Pikaso‘‘ daina „Europos vidury“.

Džiaugiamės, kad visi mokiniai nuoširdžiai ruošėsi ir dalyvavo dienos renginiuose. Ačiū visiems mokytojams, kurie ne tik Europos kalbų dieną, bet ir nuolat kantriai ir nuosekliai veda savo mokinius pažinimo keliu ir kviečia pažinti, draugauti ir suprasti vieniems kitus per žodį ir kalbą.

Užsienio kalbų metodinė grupė

7 1 2 6 13 14 3