Tarybos aprašas

Darbo taryba renkama gimnazijos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesams, tarpininkauja tarp gimnazijos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant gimnazijos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.

Darbo tarybos pirmininkė - Lora Kriščiūnienė

Darbo tarybos pavaduotoja - Sandra Dičklapienė

Posėdžių sekretorė - Joana Gelžinienė

Darbo tarybos narė - Nijolė Vengraitienė

Darbo tarybos narė - Laima Ožiūnienė

 

LG DT ataskaita už 2019, 2020, 2021 metus

Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos darbo tarybos reglamentas