2015 ir 2016 metai mokinių parlamentui buvo gana sėkmingi. Turėjome daug posėdžių, aktyviai bendravome ir bendradarbiavome vieni su kitais. Svarbiausią tikslą išsikėlime surengti kuo daugiau svarbių akcijų ir renginių mokykloje, skatinti mokinių aktyvumą mokyklos veikloje. Kelis dalykus mums pavyko sėkmingai įgyvendinti, tad juos ir norėtume čia apžvelgti.
       Pirmasis renginys įvyko 2015 m. lapkričio 6 dieną. Suorganizavome neeilinę „Pyragų dieną“. Šiosios metu kiekviena klasė turėjo iškepti pyragą, keksiukų ar tortą, kurių gabalėlius už nurodytą kainą pardavinėtų kartu su kitomis klasėmis. Renginio metu klasės nešėsi net po kelis pyragus! Mokiniai ir mokytojai aktyviai pirko mokinių iškeptus gaminius, už kuriuos lėšos buvo aukojamos kilniam tikslui - „Išsipildymo akcijai“. Organizatoriai dėkojo už mūsų paramą, o visos lėšos buvo skirtos pagelbėti vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis.
       Parlamentą ilgą laiką sudarė mokiniai nuo 5 iki 12 klasės, tačiau 2015 m. gruodžio 8 dieną buvo nutarta tai pakeisti – į parlamento veiklą įtraukiant du garbės pradinukus. Šiam titului buvo pasiūlyta nemažai naujų veidų, tačiau buvo išrinkti tik du – Nojus Strockis ir Tomas Žvirblis. Šie du jauni pradinukai aktyviai dalyvavo parlamento posėdžiuose, klausėsi ir nepraleido nei vieno susibūrimo. Tikimės, jog ir ateityje parlamento gretas ir toliau pildys jaunieji pradinukai, pasirengę įžengti į tolimesnę gimnazijos veiklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje, kad mūsų mokyklą būtų kuo artimesnė mums.
       Tą pačią dieną parlamentui buvo pristatyti jo nuostatai. Originali šių nuostatų versija, kurią parengė Austėja Makarevičiūtė, yra saugoma Linkuvos gimnazijoje. Parlamento nuostatose yra surašyti visi svarbiausi parlamento narių įsipareigojimai, pareigos, teisės, darbo organizavimo tvarka, rinkimų nuostatos bei įgaliojimai. Mokinių parlamento nariai noriai pareiškė laikysiantis šių nuostatų.
       2015 m. gruodžio 15 dieną padedant mokytojai Vitai Vilimienės, surengėme „Pirštinių ir kepurių“ akciją pradinukams iš nepasiturinčių šeimų. Akcijos metu kiekvienas mokinys bei mokytojas galėjo aukoti šiuos drabužius specialioje dėžėje. Drabužėliais sėkmingai pradžiuginome pradinukus ir bent taip padėjome nenušalti rankų.
       Šių metų veikla nebuvo itin plati, tačiau padarėme tikrai nemažai gėrio labui. Apibendrinus galima teigti, kad 2015–2016 metais parlamento veikla buvo įvykdyta sėkminga, o ateityje tikimės sulauksiantys daugiau aktyvių mokinių, kurie yra pasirengę aktyviai dalyvauti parlamento organizuojamose akcijose bei renginiuose.

Raštininkė Skirmantė Juškaitė