2017 gruodžio mėnesį buvo patvirtinti pakeisti parlamento nuostatai. Atsirado naujas punktas, kuriame skelbiama, kad mokinys (toliau – savarankiškas kandidatas), klasės ir jos vadovo dauguma neišrinktas atstovauti klasės mokinių parlamente, gali teikti prašymą ir būti išrinktas į mokinių parlamentą tokia tvarka:
I.1.1.    Iki tų mokslo metų pirmojo pusmečio paskutiniosios dienos turi pateikti prašymą ir motyvacijos laišką mokinių parlamento koordinatoriui.
I.1.2.    Per dvi savaites nuo prašymo ir motyvacijos laiško gavimo mokinių parlamentas turi apsvarstyti kandidatą.
I.1.3.   Per dvi savaites nuo prašymo ir motyvacijos laiško gavimo parlamento narių dauguma (50 % + 1 narys) turi išrinkti arba neišrinkti savarankišką kandidatą į mokinių parlamentą.
I.1.4.  Į po kandidato svarstymo organizuojamą parlamento susirinkimą turi būti pakviestas savarankiškas kandidatas ir savarankiškam kandidatui turi būti paaiškinta, kodėl jis yra išrinktas arba neišrinktas į mokinių parlamentą, turi būti paaiškinti mokinių parlamento principai.
I.1.5.    Savarankiškas kandidatas, mokinių parlamento dauguma išrinktas į mokinių parlamentą, per dvi savaites paskirto parlamento nario turi būti apmokomas ir supažindintas su mokinių parlamento darbo principais ir nuostatais.
I.1.6.    Po paskirto parlamento nario apmokymų, savarankiškas kandidatas yra skelbiamas mokinių parlamento nariu ir, kaip visateisis parlamento narys, dalyvauja artimiausiame mokinių parlamento susirinkime.
I.2.    Apie naujus parlamento narius mokyklos bendruomenė turi būti informuojama viešai.

Sav kandidatai

 1.  Lukas Krivickas, 5a kl.
 2.  Tomas Žvirblis, 5b kl.
 3.  Martyna Sabaitė, 6a kl.
 4.  Nojus Strockis, 6b kl.
 5.  Justas Mačiulis, 7a kl.
 6.  Gabrielė Meškonytė, 8a kl.
 7.  Eglė Mickeliūnaitė, 8b kl.
 8.  Skirmantė Juškaitė, 1ga kl.
 9.  Gabija Dambrauskaitė, 1gb kl.
10. Marija Kacilevičiūtė, 2g kl.
11. Austėja Makarevičiūtė, 3ga kl.
12. Nida Šimkūnaitė, 3gb kl.
13. Karolina Martišiūtė, 4ga kl.
14. Emilija Pukevičiūtė, 4gb kl.

Mokinių parlamentas prie Linkuvos gimnazijos foto sienelės, skirtos gimnazijos 100-iui

parlamentas20170912

Moksleivių Parlamento 2017–2018 m. m. veiklos programa

Linkuvos gimnazijos mokinių parlamento nuostatai

       Lietuvos mokyklose jau ne vieneri metai vyksta įvairių akcijų, skirtų kovoti su patyčiomis. Tačiau į viešumą vis dar iškyla istorijų apie bendraamžių užgauliojamus paauglius. Kai kurie mūsų bendraamžiai, neatlaikę nuolatinių patyčių, ryžtasi baisiam žingsniui – savižudybei. Sprendimas, kaip vienus paauglius apsaugoti nuo patyčių, o kitų agresiją užgniaužti, teoriškai lyg ir yra, bet jo efektyvumas – abejotinas. Kad nesibaigiančių patyčių problema būtų išspręsta, Linkuvos gimnazijos mokiniai užsiregistravo dalyvauti „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“, kurią organizavo emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“. Kasdien, per ilgąsias pertraukas, aktų salėje 5–8 klasių mokiniai diskutavo apie realias patyčių situacijas ir gvildeno jų priežastis. Į diskusijas mokiniai įsitraukė labai aktyviai, nepabūgo atsiverti ir išsakyti savo jausmų. Pradinių klasių mokiniai piešė piešinius ir apgalvojo veiksmus, kurių reikėtų imtis pastebėjus pirmuosius patyčių ženklus. Penktadienį vyko visą gimnaziją suvienijęs savaitės uždarymas: visi vaikai ir mokytojai susirinko mokyklos kieme ir suformavo „gyvą šypsenėlę“. Patyčioms turi ateiti galas. Esu įsitikinusi – drauge galime įveikti visus sunkumus.

Marija Kacilevičiūtė
Mokyklos parlamento narė

  paty 1 paty 2 paty 3 paty 7

Sveikiname Austėją Makarevičiūtę tapus gimnazijos mokinių parlamento prezidente.

1. Tomas Žvirblis, 4b kl.
2. Livija Sakaviciūtė, 5a kl.
3. Nojus Strockis, 5b kl.
4. Kamilė Lukšytė, 6a kl.
5. Justas Mačiulis, 6b kl.
6. Gabrielė Meškonytė, 7a kl.
7. Eglė Mickeliūnaitė, 7b kl.
8. Skirmantė Juškaitė, 8a kl.
9. Gabija Dambrauskaitė, 8b kl.
10. Marija Kacilevičiūtė, 1ga kl.
11. Lilija Vaišnytė, 1gb kl.
12. Austėja Makarevičiūtė, 2ga kl.
13. Nida Šimkūnaitė, 2gb kl.
14. Gerda Karosaitė, 3ga kl.
15. Emilija Pukevičiūtė, 3gb kl.
16. Paulius Pašakarnis, 4g kl.

Linkuvos gimnazijos mokinių parlamento nuostatai