2002 m. gruodžio 23 d. įsteigtas A. Kurkulio šeimos stipendijų fondas iš pradžių buvo skirtas pedagogės, visuomenininkės Danos Kurkulienės – Parokaitės (1937 – 1996) vardui įamžinti. Ji 1949 m. atvyko iš Europos ir apsigyveno Čikagoje. 1957 m. įgijo politologijos bakalauro laipsnį, toliau studijas tęsė Paryžiuje ir Barselonoje. Grįžusi į JAV, dirbo Prancūzijos ambasadoje, vėliau apie dvidešimt metų mokykloje dėstė ispanų kalbą (mokėjo keturias kalbas), buvo našlaičių rėmimo būrelio „Saulutė“ narė, APPLE organizacijos savanorė ir rėmėja, darbavosi JAV LB Kultūros taryboje ir kt.

2007 m. prasidėjusi gimnazijos direktoriaus V. Stapušaičio pažintis su JAV  gyvenančiu buvusiu Linkuvos gimnazijos auklėtiniu A. Kurkuliu suteikė galimybę gabiausiems ir perspektyviausiems mūsų mokyklos abiturientams Brandos atestatų įteikimo šventėje gauti šio fondo stipendijas, skirtas  tęsti aukštuosius mokslus. Jos skiriamos pagal Linkuvos gimnazijos rekomendacijas. Kol leido sveikata ir buvo galimybės, A. Kurkulis pats asmeniškai stengdavosi jas įteikti.  Apdovanota  jau nemažai geriausių abiturientų: Gintaras Mickeliūnas(2007 m.), Ieva Jonaitytė ir Monika Naliveikaitė (2008 m.), Egidija Banelytė (2009 m.), Agnė Gudonytė ir Neringa Smailytė (2010 m.), Irma Ašmenavičiūtė ir Goda Kacilevičiūtė (2011 m.), Toma Simonaitytė (2012 m.), Lukas Gerbenis (2013 m.), Justina Nemunytė ir Inesa Šlevaitė (2014 m.), Ugnė Bučaitė, Dominykas Masilionis ir Edgaras Navickas (2015 m.), Gytis Makarevičius ir šimtukus už egzaminus  gavę Vita  Stanevičiūtė, Laurynas Simonaitis, Ernestas Kuginys (2016 m.), Austėja Makarevičiūtė (2019 m.), Marija Kacilevičiūtė, Irmantė Samuitytė ir Vakaris Balčiūnas (2020 m.), Vakarė Aušraitė, Skirmantė Juškaitė (2021), Emilis Kleinas (2022).

Gimnazijos bendruomenė dėkinga ponui Albinui Kurkuliui, Lietuvių Fondo tarybai, valdybai ir administracijai, kad tęsia mūsų žemiečio pradėtus darbus.

A. Ašmonavičienė

2 3 1 4 Direktore emilis kleinas