Tvarkydama šeimos archyvą, kaunietė Dalia Pupinytė rado savo tėvo Broniaus Pupinio (1909 – 1992), inžinieriaus geodezininko, kartografo, kraštotyrininko, buvusio mūsų gimnazisto, atsiminimus apie tėviškę, pavadintus „Žvilgsnis į Ūdekų kaimo praeitį“. Nuskenavusi beveik 200 puslapių, šio darbo kopiją padovanojo muziejui dar pavasarį, o dabar atsiuntė originalius dokumentus „Linkuvos gimnazijos Byla Nr. 23. Slaptieji raštai“, apimančius 1930 – 1939 metus. Laiške, atsiųstame kartu su šia byla, ji rašo: „Mano Tėvui bylą kažkas iš šioje gimnazijoje dirbusių perdavė išsaugoti. Negaliu tvirtinti, bet turiu savo asmeninį įsitikinimą, kad perdavė buvęs Jūsų gimnazijos mokytojas Povilas Spudas. Mano tėvas su juo bendravo ir pamenu pasakojimus apie tą šviesų žmogų, Mokytoją“. Byloje, pradėtoje direktoriaus I. Brazdžiūno, toliau tęstoje S. Vaitkevičiaus, randame atsakymus įvairioms instancijoms į jų siųstus raštus. Čia atsispindi, kokias problemas, ginčus teko spręsti gimnazijos vadovams, kokios organizacijos veikė, kokia spauda buvo platinama, kaip kartais teko užtarti ar ginti mokinius ir mokytojus, rašyti jų charakteristikas tolimesniam darbui ar mokymuisi. Sužinome, kad prancūzų kalbos mokytoja E. Bušackytė buvo išvykusi į Prancūziją, į kursus Grenoblyje pagilinti žinių, kad su skautėmis dirbo mokytoja G. Kindurytė (Belžakienė). Iš anoniminio skundo matome, kad „ateitininkus skatina ir instruktuoja pedagogai -  kun. A.Grigaliūnas, O. Norušytė ir K. Rožanskienė“ arba kad jauna, gabi matematikė Chaja Krupnickaitė dėl savo tautybės neturi autoriteto  tarp  vyreniųjų  klasių mokinių ir negali priversti jų tinkamai dirbti. Žinoma, visko ir nesuminėti. Taigi, jeigu ką domina gimnazijos istorija arba rašote projektinius darbus, ieškokite gimnazijos muziejuje!

A. Ašmonavičienė

IMG 20211208 112502 IMG 20211210 095845 IMG 20211210 100128 IMG 20211210 105048