Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Dailininkė Marija Teresė Rožanskaitė – Piekurienė

Marija Teresė Rožanskaitė

Lietuvių Fondo (JAV) Albino Kurkulio vardinės stipendijos fondas

2002 m. gruodžio 23 d. įsteigtas A. Kurkulio šeimos stipendijų fondas iš pradžių buvo skirtas pedagogės, visuomenininkės Danos Kurkulienės – Parokaitės (1937 – 1996) vardui įamžinti. Ji 1949 m. atvyko iš Europos ir apsigyveno Čikagoje. 1957 m. įgijo politologijos bakalauro laipsnį, toliau studijas tęsė Paryžiuje ir Barselonoje. Grįžusi į JAV, dirbo Prancūzijos ambasadoje, vėliau apie dvidešimt metų mokykloje dėstė ispanų kalbą (mokėjo keturias kalbas), buvo našlaičių rėmimo būrelio „Saulutė“ narė, APPLE organizacijos savanorė ir rėmėja, darbavosi JAV LB Kultūros taryboje ir kt.

2007 m. prasidėjusi gimnazijos direktoriaus V. Stapušaičio pažintis su JAV  gyvenančiu buvusiu Linkuvos gimnazijos auklėtiniu A. Kurkuliu suteikė galimybę gabiausiems ir perspektyviausiems mūsų mokyklos abiturientams Brandos atestatų įteikimo šventėje gauti šio fondo stipendijas, skirtas  tęsti aukštuosius mokslus. Jos skiriamos pagal Linkuvos gimnazijos rekomendacijas. Kol leido sveikata ir buvo galimybės, A. Kurkulis pats asmeniškai stengdavosi jas įteikti.  Apdovanota  jau nemažai geriausių abiturientų: Gintaras Mickeliūnas(2007 m.), Ieva Jonaitytė ir Monika Naliveikaitė (2008 m.), Egidija Banelytė (2009 m.), Agnė Gudonytė ir Neringa Smailytė (2010 m.), Irma Ašmenavičiūtė ir Goda Kacilevičiūtė (2011 m.), Toma Simonaitytė (2012 m.), Lukas Gerbenis (2013 m.), Justina Nemunytė ir Inesa Šlevaitė (2014 m.), Ugnė Bučaitė, Dominykas Masilionis ir Edgaras Navickas (2015 m.), Gytis Makarevičius ir šimtukus už egzaminus  gavę Vita  Stanevičiūtė, Laurynas Simonaitis, Ernestas Kuginys (2016 m.), Austėja Makarevičiūtė (2019 m.), Marija Kacilevičiūtė, Irmantė Samuitytė ir Vakaris Balčiūnas (2020 m.), Vakarė Aušraitė, Skirmantė Juškaitė (2021), Emilis Kleinas (2022).

Gimnazijos bendruomenė dėkinga ponui Albinui Kurkuliui, Lietuvių Fondo tarybai, valdybai ir administracijai, kad tęsia mūsų žemiečio pradėtus darbus.

A. Ašmonavičienė

2314Direktore emilis kleinas

Poetui Eugenijui Matuzevičiui – 105

Mano baltosios žiemos!

Jus atneša, nuneša metai ir vėjai...

Jūs užpustot laukus

Ir žodžius,

Išbarstytus rugpjūčio takuos.

Jūs apklojat šaltąja tyla

Ir šaknis,

Ir pasėtąjį grūdą,

Ir numirusių lapų kapus.

Jūs – kupinos visad laukimo

Ir ilgiausių naktų,

Ir sunkiausių minčių - -

„Mano žiemos“

Julijonas Lindė – Dobilas

( 1872 – 1934 )

Šį rudenį sukanka 150 metų, kai gimė rašytojas, mokytojas, kunigas, publicistas, literatūros kritikas J. LINDĖ – DOBILAS. Jo vardu buvo pavadinta 1938 m. pastatyta nauja Linkuvos pradinė mokykla, vėliau vadinamieji „baltieji rūmai“.

Gimė Dovyduose, netoli Grūžių, kaimyniniame Pasvalio rajone. Namie išmoko lietuviškai ir lenkiškai skaityti, vėliau mokėsi Kuldygos (Latvija) gimnazijoje, baigė Kauno kunigų seminariją, kur klausė kalbininko K. Jauniaus, poeto A. Baranausko paskaitų. Slapyvardį DOBILAS pasirenka norėdamas išleisti savo romaną  „Blūdas“ apie 1905 m. įvykius. Romanas buvo išspausdintas 1912 m. rudenį, taigi dar vienas jubiliejus – 110 m. nuo jo pasirodymo. Tai lietuvių psichologinio romano pradžia. Didžiausi autoritetai rašytojui buvo Homeras, Dantė, Getė ir A. Mickevičius, K. Donelaitis, A. Strazdas ir  A. Vienažindys,  iš savo laiko literatūros  vertino Vydūną, V. Krėvę, V. Mykolaitį - Putiną, Vaižgantą, nepriėmė nei „Keturių vėjų“, nei „Trečio fronto.“  Jis  buvo  savita, laisva, kūrybinga asmenybė, besivadovaujanti žmoniškumo, harmonijos, grožio ir laisvės principais. Taigi buvo ir yra už ką J. Lindę – Dobilą atsiminti, gerbti, jo vardu pavadinti mokyklą.

                                                                                            Gimnazijos muziejininkė

20221111 11464420221111 11470120221111 114826

Gimnazijoje lankėsi 45 laidos abiturientas

Gimnazijoje lankėsi 45 laidos abiturientas, rajoninio laikraščio „Auksinė varpa“ žurnalistas Algis Padora. Muziejuje galima rasti jo dar mokykloje užfiksuotų kadrų , yra jo sukurtas ir padovanotas filmukas, skirtas gimnazijos jubiliejui. Šį kartą svečias atvežė ir padovanojo muziejui du vertingus eksponatus. Tai mūsų gimnazijos 15 laidos abituriento, JAV užsienio veikėjo , Pakruojo Garbės piliečio Broniaus Nainio šimtmečiui skirtas Grikpėdžių bendruomenės medalis. Taip pat A. Padoros sukurtas filmas apie kito garbaus mūsų 22 laidos absolvento, akademiko Kazimiero Ragulskio  95 -ojo jubiliejaus minėjimą Kaune 2021 metais. Šią vasarą mokslininkui buvo suteiktas Pakruojo rajono savivaldybės Garbės piliečio vardas. Filmą galima pažiūrėti muziejuje arba individualiai.

Gimnazijos muziejininkė A. Ašmonavičienė

IMG 20220921 094134