LIETUVA, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!..
       Gyvenimą, pasaulį perėjęs perdėm,
       Matau, kaip driekias vieškeliu plačiuoju
       Tavo graži buitis nuženklinta žvaigždėm…
                                   (Autorius nežinomas)

       Spalio 19 dieną į Linkuvos gimnazijos aktų salę su gera nuotaika rinkosi pradinių klasių mokiniai, praėję pirmąjį skaitovų konkurso etapą savo klasėse. Konkurse dalyvavo 16 skaitovų. Visi nusipelnė pagyrimo už pastangas, už meilę Lietuvai, savo gimnazijai, norą mokytis ir tobulėti. Pirmokėliai į sceną skaityti eilių žengė pirmą kartą, bet su užduotimi susidorojo puikiai. Konkurse dalyvius vertino labai šauni, kompetentinga komisija: soc. pedagogė Liuda, logopedė-spec. pedagogė Odeta, lietuvių kalbos mokytoja Lina, mokyklos bibliotekininkė Virginija. Ačiū Joms už sunkų darbą.
       Į rajoninį renginį deleguoti 7 mokiniai, kurie dalyvaus rajono meninio skaitymo konkurse – šventėje. Visi vaikai apdovanoti padėkomis.
       Dėkojame pradinių klasių mokytojoms, kurios paruošė vaikučius šiam konkursui.

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė L. Kriščiūnienė

Skait 2017 1 Skait 2017 2