Ketvirtosios a klasės mokiniai dvi savaites vykdė projektą „Mano Lietuva“. Pradėjome nuo susipažinimo su Lietuvos žymiausiomis vietomis, organizavome piešinių konkursą. Klasėje vyko eilėraščių deklamavimo konkursas, kurio nugalėtoja tapo Justina Zubrytė. Vėliau darėme velykines atvirutes. Čia nugalėtoja tapo Aušrinė Kaulinytė. Projekto metu buvo ir staigmenų. Kovo-8 proga Ovidijus Židonis tulpės žiedeliais pasveikino mergaites. Iš antrinių žaliavų pagaminome kirmėliukų. Kalbėjomės apie Lietuvos gamtą.

Ketvirtokų mokytoja M. Pališkienė.

069 071 072 074

 

       Ketvirtokai pirmadienį pasipuošė klasę, o antradienį šventė „Šimtadienį“. Tiek laiko liko iki penktos klasės. Šios dienos matematikos pamokos užduotyse puikavosi 100.
       Mokiniai rašė, piešė, skaičiavo knygeles pagamintas šventei. Rytą į išpuoštą klasę atėjo mamos ir padovanojo mokiniams savo rankų darbo medalius. Atnešė šventinį tortą. Padainavome dainą ir pašokome, o mūsų Skaistė pagrojo akordeonu. Vėliau grupelės pristatė savo atliktas užduotis, kuriose puikavosi 100 – darbeliai labai įdomūs. Svečiavomės pas pavaduotoją Violetą, kuri mums ant baliono užrašė palinkėjimą. Ketvirtokams paruošė klausimų. Kieme į dangų paleidome balionus su savo svajonėmis ir norais. Diena buvo labai įdomi.

Pradinių klasių mokytoja Marytė Pališkienė.

029 044 042 057 092

Lietuva, kai aš tave tariu –
Prieš akis sumirga raštų raštai
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto.
                B. Brazdžionis. Lietuvos vardas

       Tą dieną klasėse buvo šviesu ir gera, nes pirmokėliai paminėjo mūsų šaliai ir jos žmonėms svarbią dieną – Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
       Vaikai papuošė savo klases piešiniais „Mano Tėvynė“, pačių pasigamintais Lietuvos herbais. Kiekvienas pasipuošė pasigaminta sege su trispalvės simboliais. Pasigamintų trispalvių vėliavėlių apsuptyje iš vaikučių lūpų skambėjo Lietuvos himnas. Vaikai su džiaugsmu akyse apdainavo Lietuvą dainų pynėmis, deklamavo eilėraščius.
       Visą savaitę buvo siekiama ugdyti tautiškumą, meilę savo kraštui, kad ugdytiniai pakiliai nusiteiktų, plėstų žinias apie Lietuvos praeitį, liaudies papročius, tradicijas. Aptarėme Lietuvos valstybės simbolius ir jų reikšmes. Domėjomės lietuvių liaudies tarmėmis, klausėmės tarmiškai įdainuotų dainų.
       Žmogus kaip medis: šaknimis skverbiasi į žemę, o šakomis bando siekti dangų. Ąžuolas yra lietuvių tvirtumo ir stiprybės simbolis. Šiandien mūsų pirmokėliai yra tarsi jauni ąžuoliukai, kurie augdami stiprės ir, tikime, kad užaugs galingais Lietuvos ąžuolais.

Mokytojos Regina Leščinskienė ir Dava Kuginienė.

Vas16 prad 1 Vas16 prad 2 Vas16 prad 3

       Vasario 17 d. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje vyko du rajoniniai pradinių klasių mokinių renginiai. Linkuvos gimnaziją atstovavo geriausiai mokantys rašybos taisykles ir išraiškingiausiai skaitantys mokiniai. „Raštingiausio trečioko“ konkurse dalyvavo Evelina Čeponytė ir Gabija Kuginytė, o šventėje „Žiemos skaitiniai“ pasirodė Klaudija Miliauskaitė, Gabrielius Stankevičius, Patricija Baltokaitė, Domantas Prancelevičius, Rusnė Žemrietaitė, Tomas Žvirblis, Agnė Zinkevičiūtė ir Luka Girčytė. Mokytojos negailėjo dalyviams padrąsinimo žodžių bei palaikymo šypsenų, o vaikai ne tik rašė, skaitė, tik kitų klausėsi, bet ir susipažino, susidraugavo su savo bendraamžiais, aktyviai atsakinėjo į renginio vedėjos klausimus, stebino drąsa ir sąmoju.

Mokytoja Joana Gelžinienė

konk 1 konk 2 konk 3

       2a ir 2b klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame iliustruotų pasakų konkurse „Žiemos stebuklai“. Mokinukai dirbo visą mėnesį. Reikėjo ne tik sukurti pasaką, bet ir nupiešti iliustraciją. Antrokėliams buvo nelengva. Teko rimtai padirbėti. Džiugu, kad mūsų mokyklos nemažas antrokų būrys įsijungė į šį konkursą. Darbus siuntėme į Šiaulių rajono Verbūnų mokyklą. Konkurse dalyvavo šie mokiniai: Girvidas Juodinis 2a, Karolis Lipinskas 2a, Karolina Beleckaitė 2a, Nojus Jakubaitis 2a, Patricija Baltokaitė 2a , Sima Skridulytė 2a, Domantas Prancelevičius 2b, Gabija Nakčiūnaitė2b, Ema Kupriūnaitė 2b, Ugnė Kupriūnaitė 2b, Ignė Kučinskaitė 2b, Armantė Tuominytė 2b, Gabija Miliauskaitė 2b, Gabija Kokmanaitė 2b, Vėjas Vakaris Bartašius 2b, Milda Zajarskaitė 2b, Iveta Budrytė 2b.

Antrokų mokytojos Ligita Masilionienė ir Lora Kriščiūnienė

Pasaka 1 Pasaka 2