Lietuva, kai aš tave tariu –
Prieš akis sumirga raštų raštai
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto.
                B. Brazdžionis. Lietuvos vardas

       Tą dieną klasėse buvo šviesu ir gera, nes pirmokėliai paminėjo mūsų šaliai ir jos žmonėms svarbią dieną – Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
       Vaikai papuošė savo klases piešiniais „Mano Tėvynė“, pačių pasigamintais Lietuvos herbais. Kiekvienas pasipuošė pasigaminta sege su trispalvės simboliais. Pasigamintų trispalvių vėliavėlių apsuptyje iš vaikučių lūpų skambėjo Lietuvos himnas. Vaikai su džiaugsmu akyse apdainavo Lietuvą dainų pynėmis, deklamavo eilėraščius.
       Visą savaitę buvo siekiama ugdyti tautiškumą, meilę savo kraštui, kad ugdytiniai pakiliai nusiteiktų, plėstų žinias apie Lietuvos praeitį, liaudies papročius, tradicijas. Aptarėme Lietuvos valstybės simbolius ir jų reikšmes. Domėjomės lietuvių liaudies tarmėmis, klausėmės tarmiškai įdainuotų dainų.
       Žmogus kaip medis: šaknimis skverbiasi į žemę, o šakomis bando siekti dangų. Ąžuolas yra lietuvių tvirtumo ir stiprybės simbolis. Šiandien mūsų pirmokėliai yra tarsi jauni ąžuoliukai, kurie augdami stiprės ir, tikime, kad užaugs galingais Lietuvos ąžuolais.

Mokytojos Regina Leščinskienė ir Dava Kuginienė.

Vas16 prad 1 Vas16 prad 2 Vas16 prad 3

       Vasario 17 d. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje vyko du rajoniniai pradinių klasių mokinių renginiai. Linkuvos gimnaziją atstovavo geriausiai mokantys rašybos taisykles ir išraiškingiausiai skaitantys mokiniai. „Raštingiausio trečioko“ konkurse dalyvavo Evelina Čeponytė ir Gabija Kuginytė, o šventėje „Žiemos skaitiniai“ pasirodė Klaudija Miliauskaitė, Gabrielius Stankevičius, Patricija Baltokaitė, Domantas Prancelevičius, Rusnė Žemrietaitė, Tomas Žvirblis, Agnė Zinkevičiūtė ir Luka Girčytė. Mokytojos negailėjo dalyviams padrąsinimo žodžių bei palaikymo šypsenų, o vaikai ne tik rašė, skaitė, tik kitų klausėsi, bet ir susipažino, susidraugavo su savo bendraamžiais, aktyviai atsakinėjo į renginio vedėjos klausimus, stebino drąsa ir sąmoju.

Mokytoja Joana Gelžinienė

konk 1 konk 2 konk 3

       2a ir 2b klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame iliustruotų pasakų konkurse „Žiemos stebuklai“. Mokinukai dirbo visą mėnesį. Reikėjo ne tik sukurti pasaką, bet ir nupiešti iliustraciją. Antrokėliams buvo nelengva. Teko rimtai padirbėti. Džiugu, kad mūsų mokyklos nemažas antrokų būrys įsijungė į šį konkursą. Darbus siuntėme į Šiaulių rajono Verbūnų mokyklą. Konkurse dalyvavo šie mokiniai: Girvidas Juodinis 2a, Karolis Lipinskas 2a, Karolina Beleckaitė 2a, Nojus Jakubaitis 2a, Patricija Baltokaitė 2a , Sima Skridulytė 2a, Domantas Prancelevičius 2b, Gabija Nakčiūnaitė2b, Ema Kupriūnaitė 2b, Ugnė Kupriūnaitė 2b, Ignė Kučinskaitė 2b, Armantė Tuominytė 2b, Gabija Miliauskaitė 2b, Gabija Kokmanaitė 2b, Vėjas Vakaris Bartašius 2b, Milda Zajarskaitė 2b, Iveta Budrytė 2b.

Antrokų mokytojos Ligita Masilionienė ir Lora Kriščiūnienė

Pasaka 1 Pasaka 2

       100 dienelių
       Ėjo praėjo,
       Skaičiai rikiavos,
       Raidės byrėjo!


       Vasario 3 dieną 1a ir 1b klasių pirmokėliai šventė šimtadienį „100 dienų esame kartu". Vaikai dainavo, šoko, žaidė žaidimus, pristatė darbelius, kuriuos paruošė kartu su tėveliais, nupiešė draugystės pievą su šimtu gėlyčių, klausėsi pasakos apie Zuikį Puikį. Pamokos buvo linksmos ir tikrai neprailgo. O kai atliko užduotis, visi gavo šimtadienio pažymėjimus. Paskui išskubėjo į kiemą ir paleido balionus, kurie kilo aukštyn nusinešdami visų svajones ir norus. Grįžę į klasę, vaišinomės šimtadienio tortu. Tikimės, kad gera nuotaika ir džiugūs šimtosios dienelės prisiminimai ilgam pasiliks kiekvieno pirmoko širdelės kertelėje...

Daiva Kuginienė ir Regina Leščinskienė

Prad simt 1 Prad simt 2 Prad simt 3 Prad simt 4 Prad simt 5

       Visą savaitę nuo sausio 11 d. iki sausio 15 d. antrokai vykdė ekologinį projektą „Visa, kas gyva, gyventi nori“. Mūsų projekto tikslas – globojant gamtą ir ugdant meilę jai, mokyti vaikus suprasti gamtą, suteikti kuo daugiau žinių apie juos supančią aplinką, puoselėti vaiko fizines ir psichines galias.
       Mūsų laukiamas rezultatas, kad vaikai pajustų žmogaus ir gamtos ryšio pastovumą, reikšmingumą, pratintųsi suprasti gyvūnus, draugautų su jais, bet būtų atsargūs ir netrikdytų gyvūnų gyvenimo ritmo. Kad mokėtų džiaugtis gamtos grožiu, jaustų atsakomybę už ją, bendrautų su aplinka ir patys kurtų grožį.
       Visą savaitę per visas pamokas mokėmės apie gyvūnus, jų elgseną, gyvenimą, piešėme, imitavome, mokėmės angliškai jų pavadinimus, rašėme rašinėlius, diktantus, analizavome tekstus .
       Projektą užbaigėme padarytomis sniegenomis, kurias sukėlėme į medžius, kad nuolat primintų, jog visi paukšteliai ir žvėreliai laukia mūsų šaltą žiemą.

2a ir 2b klasių mokytojos Lora Kriščiūnienė, Ligita Masilionienė

proj1 proj2 proj3 proj4 proj5