ist1       konkurso plakatas       ist2

       Gimnazijoje 2015 m. kovo 10 d. vyko Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) organizuotas Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“.
       Konkursu siekiama prasmingai paminėti 25-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines. Ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.
       Mūsų gimnazijoje norą dalyvauti konkurse pareiškė 86 mokiniai bei 5 Linkuvos miestelėnai. Visiems konkurso dalyviams buvo pateiktos vienodos užduotys, apimančios visus Lietuvos istorijos laikotarpius. Užduotį sudarė atviri, trumpo atsakymo reikalaujantys klausimai. Užduoties atlikimui buvo skiriamos 45 minutės.
       Linkuvos gimnazijoje rengtą konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“ laimėjo Vita Stanevičiūtė iš 3gb klasės, surinkusi – 49 balus.
       Visa mokyklos bendruomenė nuoširdžiai sveikina nugalėtoją!
       Tačiau ne pergalės svarbiausia, o tai, kad kiekvienas konkurso dalyvis pasitikrino Lietuvos istorijos žinias, praplėtė akiratį.

Istorijos mokytojas L. Kupriūnas