Vizija.

                  Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

                

                  Misija.

                      Ugdyti savarankišką, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetencijas besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją, mokančiąįsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą.

 

               Gimnazijos vertybės.

  • bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai;

  • pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;

  • profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;

  • lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

 

               Veiklos prioritetai- strateginiai tikslai.

  1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

  2. Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

  3. Saugios ir estetiškos ugdymo(si) aplinkos formavimas.