Linkuvos gimnazijos direktoriai

Ignas Brazdžiūnas 1918–1934 m.
Steponas Vaitkevičius 1934–1941 m.
Benediktas Bučinskas 1941–1944 m.
Vladas Rasikas 1944–1948 m.
Vladas Valiušaitis 1948–1949 m.
Antanas Šaulys 1949–1951 m.
Valentinas Vasilevičius 1951–1953 m.
Bronius Gaigalas 1953–1954 m.
Juozas Skrupskelis 1954–1957 m.
Petras Baltušis 1957–1959 m.
Serafimas Morkūnas 1959–1961 m.
Bronius Gaigalas 1961–1965 m.
Jonas Klikūnas 1965–1981 m.
Algis Aleksandras Dičpetris 1982–2001 m.
Vaclovas Stapušaitis nuo  2002 m

 Plačiau apie gimnazijos direktorius skaitykite čia