Konfliktai tarp vaikų mokykloje – ne toks jau retas reiškinys. Todėl itin svarbu nuo ankstyvo amžiaus mokytis nusiraminimo technikų, būdų spręsti konfliktus taikiai.
       Mūsų mokykloje jau šetus metus mokytojos D. Kuginienė, R. Leščinskienė ir M. Pališkienė dalyvauja projekte „Antras žingsnis“.
„Antras žingsnis“ (angl. „Second Step“) – tai socialinius emocinius įgūdžius ugdanti smurto prevencijos programa. Programą sukūrė organizacija Committee for Children (1986 m.). Šiandien ji yra išversta į daugelį kalbų ir plačiai taikoma jau aštuoniolikoje pasaulio valstybių. Kai kuriuose iš jų ši programa jau tapo švietimo programos dalimi. Programa siekia mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, spręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes.
       Kas dešimtas vaikas mokykloje kenčia nuo bendraamžių priekabiavimo ir agresyvaus elgesio. Agresyvūs vaikai trukdo mokymosi procesą, bendrą klasės discipliną, perpildo mokytojų kantrybės taurę. Vaikas pertraukinėja kalbantį suaugusį? Dažnai įsiterpia į pokalbius kalbėdami apie ką nors neesminio? Jis pasižymi negatyviu elgesiu ir pernelyg dideliu reiklumu? Jis linkęs įsipainioti į muštynes, pasistumdymus ar kitas destruktyvaus socialinio elgesio formas? Vaikams nuolatos aiškinama kaip reikia elgtis ir jie tai labai gerai žino, tačiau dažnai jiems trūksta teigiamo elgesio patirties ar socialinių įgūdžių, ar tiesiog paprasto paskatinimo.
Antro Žingsnio programos mokymo planas sukurtas ugdyti vaiko socialinę kompetenciją, mokant jį socialinių emocinių įgūdžių, kurie yra būtini jo sėkmingam tolimesniam gyvenimui. Programos efektyvumas įrodytas tyrimais. Vaikams, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis, žymiai geriau sekasi ne tik bendrauti, bet ir mokytis bei pasiekti savo tikslų. Programa skirta pradinių klasių mokiniams. Su programos medžiaga turi teisę dirbti tik mokantis klasę mokytojas, kuris dalyvavo specialiuose 24 valandų Antro žingsnio programos mokymuose ir kuris gavo tai patvirtinantį pažymėjimą. Antrojo Žingsnio pamokėlės yra lengvai integruojamos į bendrą privalomąjį mokymosi kursą. Programa aprėpia 3 esminius modulius: empatijos ugdymą, impulsų kontrolę bei problemų sprendimą ir pykčio valdymą. Programa yra puikus įrankis mokytojams: dirbti įdomu tiek vaikams, tiek ir pačiam mokytojui, naudojamos įvairios veiklos formos (diskusijos, vaizdo medžiagos peržiūra, vaidmenų žaidimai). Antro Žingsnio programa yra taikoma visiems klasės vaikams.

       Linkuvos gimnazija buvo atrinkta dalyvauti A. Tapino inicijuojamame projekte „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. Projekto metu, kas 3 savaites gimnazijoje sulauksime 4 garsių Lietuvos žmonių apsilankymų ir paskaitų. Kad stiprintume ir glaudintume bendradarbiavimą tarp Pakruojo rajono mokyklų, į šiuos susitikimus pakvietėme ir po 10 Žeimelio bei Atžalyno gimnazijų moksleivių. Pirmasis susitikimas su Andriumi Tapinu vyks jau šį trečiadienį, kovo 8 d., 12 val. 45 min. Pranešimas vyks apie 60 minučių.

taaa

Ta 1 Ta 2 Ta 3 Ta 4

Vykdant 2013–2014 metų aplinkosauginį projektą iš Lietuvos švietimo įstaigų buvo surinkta:
•    261280 kg elektros ir elektroninės įrangos atliekų;
•    9534 kg baterijų atliekų;
•    59018 kg pakuočių atliekų.
Prie šio pojekto prisijungė ir mūsų gimnazija. Surinkome 394 kg elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 1 kg baterijų atliekų.  Noriu padėkoti už aktyvią veiklą koordinuojant šį projektą 1g kl. mokinėms: Karolinai, Ievai, Emilijai, Monikai, Živilei, Rositai, Tomai, Linai. Džiugu, kad yra mokinių, ypač pradinių klasių, jų tėvelių, kurie supranta rūšiavimo naudą ir stengėsi atvežti nereikalingus, daug vietos užimančius daiktus: šaldytuvus, televizorius, dulkių siurblius, plaukų džiovintuvus...   
Surinkti atliekų kiekiai buvo paversti į taškus. Sukauptus 120,2 taškus  iškeitėme į projekto partnerių siūlomas prekes. Pasirinkau knygas: „Facebook efektas: visa tiesa apie kompaniją, kuri sujungė pasaulį ir visiems laikams pakeitė žmonijos bendravimą“, „Steve Jobs. Žmogus, sukūręs APPLE – XXI a. technologijų kompaniją Nr. 1“, „Skaitmeninės animacijos pagrindai“.
Ketvirtokų laukia dvi vaikiškos knygutės, nes jie buvo aktyviausi.
Norinčius paskaityti, kviečiu į 309 kab. pasiimti knygą, perskaityti ir grąžinti.

Knygos IT mokytoja Violeta Gelažienė

       Šiuolaikinis pasaulis kelia vis naujus reikalavimus žmogui jo karjeros kelyje. Tam būtina karjeros kompetencija, kurią laiduoja savęs pažinimo bei prisistatymo, bendravimo, bendradarbiavimo bei veikimo socialinėje aplinkoje, nuolatinio mokymosi, sprendimų priėmimo, veiklos planavimo ir kiti gebėjimai. Numačius tikslą – kaip padėti mokiniams pasirengti karjerai šiuolaikiniame darbo pasaulyje – kasmet pasirenkamos įdomesnės kūrybinių darbų temos, pagal kurias trečių gimnazijos klasių mokiniai parengia savo kūrybinį darbą. Toks renginys mūsų gimnazijoje vyksta jau treti metai. Kūrybinių darbų įvertinimai yra rašomi į brandos atestatą.
Visus metus rašomų kūrybinių darbų temų ratas iš muzikos, šokio, technologijų, dailės, etikos, biologijos, chemijos, geografijos, istorijos, lietuvių kalbos, tikybos, kūno kultūros, ekonomikos, informacinių technologijų ir matematikos.
       Choreografiją savo darbo tema „Šokių popietė“ pasirinko gimnazistai Vaiva Šidlauskaitė ir Domantas Pivoris, „Muzika ir jos poveikis vaikų ugdymui lopšelyje – darželyje „Šaltinėlis“ – moksleivių Augusto Lukšio ir Nerijaus Dobilo kūrybinio darbo tema, o dailei neabejingų Ervinos Demovaitės, Vestos Jučytės ir Reigardo Červinskyj tema – „Sienų tapyba“. Šeimų tradicijas ir šventes savo darbe pristatinėjo Aistė Aperavičiūtė, Greta Lėjytė ir Gintarė Mackevičiūtė.
       „Išmokome planuoti, organizuoti ir kūrybingai vesti renginį. Pirmosios „b“ moksleiviai buvo skatinami domėtis pasakomis, netradiciškai demonstruoti žinias, draugiškai elgtis, patirti daug teigiamų emocijų, – apibendrino „Šimtas dienų mokykloje“ temą pasirinkusios gimnazistės Irma Galiauskaitė ir Rasvita Liepaitė.
       Nepabūgęs iššūkio, Dominykas Masilionis vienas pats modernizavo Linkuvos gimnazijos sporto salės švieslentę. „Vienas didžiausių ir maloniausių laisvalaikio užsiėmimų – elektronika. Toks projektas kėlė didžiulį susidomėjimą, nes tai puiki galimybė pagilinti įgūdžius ir teoriją bei didžiulė paskata tobulėti“, – apgailestaudamas, jog gimnazijoje neatsirado daugiau bendraminčių, svarstė keturiasdešimčiai metų savo darbui kokybę garantavęs neabejotinai talentingas jaunasis išradėjas.
       Apie gimtuosius Rimkūnus darbą kūrė Aurimas Baika, sieninį laikrodį pagamino Benediktas Svirplys: „Mane tenkina sukurtas darbas – ąžuole inkrustuotas sieninis laikrodis. Tikiu, jog jis papuoš technologijų kabinetą“. Aušrinės Nakčiūnaitės triptikas „Aguonos" kabo antro aukšto fojė. Rimantės Kvedaraitės, Sonatos Radėnaitės ir Mariaus Rakausko „O Žeme, užplūstanti gyvybės gūsiais“ – biologijos, Aistės Kanapeckaitės ir Darinos Tautavičiūtės „Nitratų kiekio nustatymas geriamajame vandenyje“ – chemijos projektai. Domantė Dovidonytė rašė Linkuvos gimnazijos istoriją nuo 1918–1940 m., o Greta Palionytė ir Laura Šomkaitė apie Paskutinio skambučio šventės tradiciją, Eglė Šeperauskaitė ir Ugnė Bučaitė vedė „Lietuvių kalbos savaitę, skirtą Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms“, Rasos Misevičiūtės ir Viktorijos Kazokaitytės darbas „Knyga – draugas ar priešas“, Lauros Vainauskaitės „Linkuvos gimnazijos auklėtiniai, paskyrę gyvenimą Dievui“, Akvilės Šumnauskaitės „Linkuvos gimnazijos 8-tų klasių mokinių fizinio pajėgumo vertinimas“ bei Edgaro Navicko „Pagrindinio ugdymo patikrinimo rezultatų palyginimas ir analizė“.
       Džiaugiamės turiningais moksleivių darbais, talentingais jų darbų vadovais.
      Gimnazijos direktoriui buvo įteikta technologijų mokytojos Romos Kaupaitės kuruotų gimnazisčių Ievos Kaupaitės ir Robertos Sviderskytės meniškai paruošta „Svečių knyga“. Po ketverių metų – 2018–aisiais Linkuvos gimnazijai švenčiant 100–mečio jubiliejų knygoje pasirašys buvę gimnazijos auklėtiniai.

Pavaduotoja ugdymui Janina Balčiūnienė