ESSF projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001

„BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME“
 
projekto 1.3 veikloje

Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas 

 

Projektas: ​Čia