Linkuvos gimnazija 2017–2018 m. m. dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo.
       Jos tikslas – mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. OPPP (OLWEUS patyčių prevencijos programa) reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės, tėvų, mokinių pastangų, nuoširdaus bendradarbiavimo ir bendravimo, bei darnaus darbo.
       Programos įgyvendinimas mokykloje – 18 mėn.
       OLWEUS patyčių prevencijos programos 4 pagrindiniai principai:
       1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
       2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
       3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, imamasi tam tikrų priemonių.
       4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.
       Pagrindinė OLWEUS patyčių prevencijos programos skelbiama žinia „MŪSŲ MOKYKLOJE NESITYČIOJAMA“ .
       Visi mokiniai privalo laikytis šių keturių prieš patyčias nukreiptų elgesio mokykloje taisyklių:
       1. MES NESITYČIOSIME IŠ KITŲ;
       2. MES STENGSIMĖS PADĖTI TIEMS, IŠ KURIŲ TYČIOJASI KITI;
       3. MES STENGSIMĖS BENDRAUTI SU TAIS, KURIE YRA ATSTUMTI;
       4. JEI SUŽINOSIM, KAD IŠ KO NORS TYČIOJAMASI – PASAKYSIME SUAUGUSIEMS IR MOKYKLOJE, IR NAMUOSE.

ĮSAKYMAS DĖL OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DRAUSMINIMO TAIKYMO KOPĖTĖLIŲ MOKINIAMS PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOORDINATORIAUS PASKIRIMO.

ĮSAKYMAS DĖL OLWEUS PATYČIŲ PREVENCINĖS PROGRAMOS MSG GRUPIŲ SUDARYMO.

SAKYMAS DĖL OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DRAUSMINIMO KOPĖTĖLIŲ (3 PAKOPOS) NUOBAUDŲ PLANO PATVIRTINIMO. 

NUOBAUDŲ PLANAS.