1. Mokslo ir žinių diena

2. Tarptautinė mokytojų diena

3. Adventinė akcija

4. Lietuvių k., matematikos, užsienio k. savaitės

5. Kalėdiniai sporto renginiai

6. Kalėdiniai karnavalai 1-4 k., 5-8 k., 1g-4g m.

7. Abiturientų tradinis spektaklis „Mes vėl drauge“

8. Šventinis koncertas, skirtas vasario 16 d.

9. Žemės dienos minėjimas

10. Kaziuko mugė

11. Motinos dienos koncertas

12. 1-4 kl. mokinių užbaigimo koncertas

13. Ugdymo dienos renginiai

14. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas

15. Brandos atestatų įteikimas

 

 

Vasario 16 dienos progai paminėti koncertą visada organizuoja neformalaus švietimo veiklų vadovai kartu su mokiniais. Šiemet šis renginys kitoks. Sunki dalia teko mokytojai Linai A. sugalvoti, kaip apjungti šokių, dainavimo veiklas į vieną.

Linkuvos gimnazijos direktorius V. Stapušaitis sveikina visą mokyklos bendruomenę ir visus buvusius mokytojus, mokinius su Lietuvos Nepriklausomybės diena ir kviečia pasižiūrėti video filmuką-koncertą, sumontuotą mokytojos Nijolės, 3gb klasės mokinės Eglės M. ir 7 kl. mokinio Domanto P.

Istorijos mokytojas Laimonas kviečia būti vertiems iškovotos Nepriklausomybės, mylėti ir saugoti savo Tėvynę. Didžiuotis savo valstybės praeities pasiekimais, kalba, tradicijomis bei kurti šviesią ateitį.

Šviesi ateitis bus, kol lietuviai dainuos lietuviškas dainas, šoks lietuviškus šokius. Mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Almos, puoš savo namų langus trispalvėmis širdutėmis.

Septintokės Gabrielės G. atliekama E. Masytės „Laisvė“ video įraše skamba profesionaliai, merginą ruošė muzikos mokytoja Daiva K. Mokinius nuotoliniu būdu per TEAMS platformą šokti ir puoselėti patriotinius jausmus moko šokių, pilietinio ugdymo mokytoja Nijolė.

Su švente!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Gelažienė

 

sveikinimas

 

 

sveikinimas rugsejis

  Motinos diena – tarsi gamtos žaliuojantys vartai, atveriami į žydėjimą, augimą, į nesutemstančią vasarą, kurios fone Motinos veidas – giedras, mylintis, vienintelio žmogaus, kuris davė žodžius tavo lūpoms, šviesą tavo akims, kojas tau paskirtam keliui nueiti ir gerumo tavo sielai.

  Gegužės 3 d. Linkuvos kultūros centre vyko Linkuvos gimnazijos mokinių koncertas „Ačiū, Tau, kad esi…“, skirtas Motinos dienai paminėti. Į šventę susirinkusias mamas ir močiutes sveikino, gražiausius žodžius skyrė skaitovai Marija ir Vakaris, skambias dainas ir nuotaikingus šokius dovanojo gimnazijos auklėtiniai. Koncertui juos paruošė muzikos mokytojos Daiva Kacilevičienė ir Vaiva Klupšienė, šokių mokytoja Nijolė Mikalajūnienė, gėlių žiedus mamytėms išmokė daryti dailės mokytoja Alma Zajarskienė. Scenarijų kūrė ir visus organizacinius reikalus derino matematikos-tikybos mokytoja Vita Vilimienė.

  Šventės metu buvo įteiktos nominacijos mūsų šauniems, aktyviems gimnazijos mokiniams, kurias paruošė Gimnazijos Taryba, vadovaujama mokytojos Danguolės Romanovienės. Nominacija ,,Metų siela“ įteikta 2ga klasės mokinei Skirmantei Juškaitei. ,,Metų skaitytojos“ nominacija atiteko 1b klasės mokinei Ramunei Zakarauskaitei. Nominaciją ,,Metų kalbininkė“ pelnė 3g klasės mokinė Marija Kacilevičiūtė. ,,Metų širdis“ nominacija buvo įteikta 1gb klasės
mokinei Eglei Mickeliūnaitei. Už dalyvavimą olimpiadose bei puikius jų rezultatus nominaciją ,,Metų žiniukas“ pelnė 2ga klasės mokinys Renaldas Kanapeckas.
Neliko užmiršti ir patys mažiausi mūsų gimnazijos mokinukai. Nominacija „Metų mažasis aktyvistas“ buvo įteikta 4a klasės mokiniui Eimantui Mozūrui.

   Koncerto pabaigoje sveikinimo žodį mamoms ir močiutėms tarė Linkuvos gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis, o mūsų mažieji su gėlių žiedais rankose skubėjo pasveikinti savo mamytes.

    Mielosios Mamos, būkite mylimos, būkite laimingos, reikalingos, svarbiausia – būkite!

 

m1 m2 m5 m3 m4

Nuotraukos fotografo Vidmanto Pėželio

„Turtingas ne tas, kuris ima, bet tas, kuris duoda.“

 Tikriausiai visi supratote, jog pasakytoje išmintyje slypi Mokytojo galybė ir didybė. Tik jo dėka į tradicinį vakarą ,,MES VĖL KARTU“ skubėjo ne tik 94 laidos abiturientai, bet ir, manome, kad didžioji dalis, sėdinčiųjų Linkuvos kultūros centre, buvo buvę mūsų gimnazijos mokiniai. Į šią šventę atvyko Seimo nariai V.Gailius, R.Gumuliauskas, jų patarėjai G. Šurna ir K. Karošaitė. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius V. Stapušaitis. Po sveikinimo tradiciškai 95 laidos abiturientai kalbino 94 laidos abiturientus. Buvę gimnazistai buvo atviri, negailėjo pastabų (nors jų ir nebuvo tiek daug), o gražių žodžių apie gimnaziją ir joje praleistus metus, buvo tikrai nemažai. Po pokalbio su buvusiais gimnazistais 95 laidos abiturientai parodė spektaklį ,,Dėl meilės padarysiu viską“. (A.Liobytės pjesės ,,Kuršiukas“ motyvais) Didžiausias įvertinimas mums buvo, kai, pasibaigus spektakliui, ilgai netilo plojimai, o vakaro vinimi tapo, kai Seimo nariai panoro pasidaryti asmenukes su mūsų jaunaisiais aktoriais. Mes į nieką nenorėjome būti panašūs, mes nieko nenorėjome kopijuoti - mes tiesiog norėjome būti savimi ir mums tai pavyko. O tai, kad mes patikome, rodo ir žmonių atsiliepimai.

95 laidos abiturientai ir auklėtojos

ATSILIEPIMAI

 Didžiulė pagarba Linkuvos gimnazijos bendruomenei, kuri tyliais, bet kilniais darbais, savo begaliniu pasiaukojimu reiškia ir įgyvendina pozityvias idėjas, puoselėja nuoširdų meninį žodį, rūpinasi mokyklos tradicijų, žadinančių tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą saugojimu. Ačiū už suteiktą galimybę pamatyti, kaip šioje gimnazijoje ugdomas motyvuotas, iniciatyvus ir pilietiškas jaunimas.

Seimo narys Vitalijus Gailius
*********************************************************************************
Linkuvos gimnazijos abiturientai. 

Žiema man asocijuojasi su keliais dalykais: Šv. Kalėdomis, Naujaisiais metais ir Linkuvos gimnazijos organizuojamu tradiciniu vakaru „Mes vėl kartu“.

 Kiekvieną kartą, atvykęs į šį renginį, stebiuosi šios fenomenalios šimtametės tradicijos atmosfera. Jos neįmanoma nei apibūdinti žodžiais, nei aprašyti raidėmis. Ją reikia pajusti visu savimi. Džiaugiuosi turėdamas galimybę tą aurą pajusti betarpiškai, būnant tarp visų susirinkusiųjų. Praėjusio šeštadienio vakarą, dar sykį įsitikinau kaip gali toli nukeliauti nuoširdi idėja, gimusi daugiau nei prieš šimtą metų. Negali nežavėti bendrumo, nuoširdumo jausmas, jungiantis skirtingų kartų atstovus – buvusius ir esamus gimnazistus. Tai tikriausiai yra viena iš priežasčių, kodėl Linkuva išaugina tiek daug šaunių, visuomenėje gerbiamų, intelektualių asmenybių. Žymus Lietuvos aktorius Vytautas Šapranauskas apie spektaklį yra pasakęs, jog tai yra kiekvieną vakarą vykstantis stebuklas. Noriu Jums dar kartą padėkoti, kad turiu galimybę patirti tą stebuklą kartu su Jumis.

Seimo nario patarėjas G. Šurna
*********************************************************************************

 Rašau jums, nes nuoširdžiai noriu padėkoti už nuostabų tradicinį, kurį sukūrėte. Buvo smagu matyti mūsų vaikus tokioje profesionaliai įrengtoje scenoje. Džiaugiuosi, jog visi tėveliai prisidėjo prie tradicinio. Geriausias to pavyzdys - spalvingi, pjesę dar labiau pagyvinantys autentiški kostiumai. Su tėveliais taip pat kalbėjomės ir dėl dekoracijų, nejau buvo samdyta dizainerė jiems kurti? Sužinojus, kad viską padarė mokytoją Laura ir abiturientai, atvipo žandikaulis. Labai labai ačiū už tokią pjesę, netikėjom, kad jums pavyks išmokyti tokių aktorystės subtilybių mūsų vaikus :) Ačiū, buvo labai linksma, o geriausias pjesės įvertinimas - visą pjesę ramūs ir susidomėję mūsų giminės vaikučiai. :)

Gimnazistės mama E. Makarevičienė
*********************************************************************************

 Ne pirmą kartą stebiu tradicinį Linkuvos gimnazijos 12-okų spektaklį, tačiau kaskart maloniai nustebina. Smagu, kai renginio pradžioje yra pakviečiami praėjusios laidos abiturientai. Juk nepraėjo nei metai, kai jie patys iš moksleivių tapo studentais, o ir susirinkusiesiems smagu matyt juos ir išgirst kaip jiems sekasi. Spektaklį įdomu stebėti, nes šiuolaikiški elementai bei neperspaustas humoras įtraukia žiūrovą, o ir laikas neprailgsta. O ką jau bekalbėt apie dekoracijas ir aktorių garderobą. Nuostabu! Su nekantrumu laukiu kitų metų!

Linkuvos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Žygimantas Macevičius

 

 

2   1   3