Spalio 9 d. Savivaldos  diena rajone. Patirties ir įspūdžių diena dalyvavusiems, artimiau susipažinusiems su pasirinktomis ir širdžiai mielomis profesijomis. Maždaug iš keturiasdešimties dalyvių buvome ir mes, penkios abiturientės iš Linkuvos gimnazijos. Taigi dalijamės įspūdžiais:
       Monika Jankaitytė: Man ši diena leido susipažinti su naujais žmonėmis ir juos geriau suprasti. Labiausiai patiko bendrauti – Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre pavadavau socialinės rūpybos specialistę.
       Rasa Misevičiūtė: Gavau daugiau žinių apie pasirinktą specialybę, patiko bendrauti, daug sužinoti... Ypač daug išgirdau iš civilinės saugos ir mobilizacijos specialistės lūpų.
       Aistė Kanapeckaitė: Pavadavau Sporto centro direktorių, daug sužinojau apie jo pareigas, stebėjau varžybas, domėjausi įvairia veikla. Puiki diena – artimiau susipažinau su patinkančia sritimi, tačiau dabar tikrai žinau, ko nenoriu – nebūčiau direktore – per daug „popierizmo“ ir per mažai veiksmo!
       Domantė Dovidonytė: Iki šios dienos neįsivaizdavau, kad merės darbas toks atsakingas ir turi lemiamą reikšmę priimant Pakruojo rajonui aktualius sprendimus.
       Aistė Aperavičiūtė: Pavadavau teisės skyriaus specialistę. Labiausiai patiko stebėti komisijos darbą, kai priimami rimti sprendimai ir dar sugebama pajuokauti.

  SavD0 SavD1 SavD2 SavD3 SavD4