Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Gimnazijos žingsniai pokyčių link

Linkuvos gimnazija – Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0052 „Imk – išmanioji mokymosi kryptis”, įgyvendinamo Pakruojo r. mokyklose, partnerė. Todėl lapkričio 22 d. gimnazijos matematikos mokytojos Laima Ožiūnienė ir Nijolė Vengraitienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Vilimienė kartu su ,,Atžalyno” gimnazijos bei Balsių ir Lygumų pagrindinių mokyklų mokytojais dalyvavo Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vykusiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Interaktyviųjų ekranų naudojimas pedagogo darbe – nuo teorijos iki praktikos”. Mokymų metu mokytojai sėmėsi patirties, stebėjo kolegių mokytojų G. Dulevičienės ir A. Damošienės vedamas pamokas bei klausėsi VU Matematikos ir informatikos metodikos katedros docento dr. A. Apynio paskaitų gimnazistams.

Malonu buvo aplankyti P. Vileišio gimnazijos muziejų, išgirsti mokyklos įkūrimo istoriją, apžiūrėti jos erdves.

Dėkojame kolegoms pasvaliečiams už šiltą ir nuoširdų priėmimą bei pasidalintą patirtį.

Projektas

zenklas

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Rasa Bertulienė ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis 2020 m. rugsėjo 18 d. pasirašė iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamo projekto „IMK – išmanioji mokymosi kryptis“ sutartį .

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, Pakruojo r. Lygumų pagrindine mokykla, Pakruojo r. Balsių pagrindine mokykla

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo rajono mokinių matematikos rezultatus, diegiant virtualias ugdymo(si) aplinkas mokyklose.

Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje bus sudarytos galimybės praktiškai išbandyti, ugdymo sistemoje diegti ir aktyviai taikyti modernias virtualias ugdymo aplinkas. Visose mokyklose bus įrengtos 3D mokomųjų objektų klasės bei sumontuoti interaktyvieji ekranai, kurių panaudojimas gerokai išplečia mokytojo ir mokinio profesinės veiklos komunikavimo galimybes. 3D klasė yra inovatyvus mokymo būdas, kurį taikant pamokos tampa įtraukiančios. 3D turinį sudaro interaktyvūs 3D objektai, skirti chemijos, biologijos, geografijos, matematikos pamokoms. Siekiant maksimalaus technologijų teikiamų galimybių panaudojimo didelis dėmesys skiriamas pedagogams šviesti ir jų kvalifikacijai kelti.

Įgyvendinant projektą siekiama šių rezultatų:

1. mokinių skaičius, kurių matematikos rezultatai pagerės, išaugs mažiausiai 5 proc. (lyginant su 2019 m. rezultatais),

2. mokinių skaičius, kurie nepasiekia patenkinamo lygmens, sumažės mažiausiai 3 proc. (lyginant su 2019 m. rezultatais).

Taip pat tikimasi, jog ugdymo procesas taps patrauklesnis, kils mokinių pažangumas. Svarbu ir tai, jog įgyvendinant projektą sukurtos palankesnės ugdymosi sąlygos padės geriau suprasti matematiką bei kitus tiksliuosius gamtos mokslus, tai, be abejo, prisidės prie kiekvieno mokinio aukštesnės savivertės ir motyvacijos mokytis formavimosi.Projekto veiklos pagerins mokinių matematikos rezultatus, ugdymo procesas bus patrauklesnis ir mokiniams priimtinesnis, mažiau atgrasus, kas sudarys sąlygas formuoti emociškai saugesnę mokymosi aplinką.

Įgyvendinant projektą bus sukurtas dešimties interaktyvių matematikos pamokų turinys, dešimties integruotų matematikos ir gamtamokslinių dalykų pamokų turinys, 4 projektinės pamokos SUP mokiniams, 3 tęstinių patikrinimų užduočių rinkinys, naudojamas tarpiniams patikrinimams.

80 proc. 9-10 kl. mokiniams skirtų pamokų su atitinkamu turiniu bus perkelta mokyti į 3D klasę. Papildomos užduotys skiriamos EDUKA ir www.egzaminatorius.lt platformose. Aukštesnė pedagogų kvalifikacija kurs aukštesnę pridėtinę vertę pamokose.

Planuojama veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022-09-18

Projekto biudžetas– 91 296,87 Eur

„Kas yra orientavimas“

Geografijos pamokos 6 klasėje tema Kas yra orientavimas. Kaip puiku, kad visi mokiniai pamokos metu ant stalo turėjo po vieną kompasą, kurie pirkti iš projekto Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis. Praktiškai susipažinę su kompaso galimybėmis, mokiniai nustatė kurioje pasaulio pagrindinėje ar tarpinėje padėtyje yra klasės langai, lenta, durys. Kitą pamoką, susiskirstę į grupeles mokyklos teritorijoje, kompaso pagalba nustatys skirtingų objektų vietą.

Vyresnioji geografijos mokytoja G. Masilionienė (2020-10-20)

Pamoka „Medžiagų tirpumas“

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” lėšomis gimnazija aprūpinta įvairiomis priemonėmis. Pradinukai naudoja priemones pamokų metu. Pamoka „Medžiagų tirpumas“ vyko 2018-06-05