Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Tikslai. Misija. Vizija

Vizija.  

Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija. 

Misija. 

Ugdyti savarankišką, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetencijas besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją, mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą. 

Gimnazijos vertybės. 

  • bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai; 
  • pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra; 
  • profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija; 
  • lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas. 

Veiklos prioritetai. 

  1. Aukšta bendradarbiavimo kultūra. 
  2. Kokybiškas ugdymas. 
  3. Moderni ir saugi ugdymo(si) aplinka. 

Tikslai ir uždaviniai 

1 TIKSLAS. KURTI POZITYVŲ EMOCINĘ BRANDĄ SKATINANTĮ MIKROKLIMATĄ IR BENDRADARBIAVIMO KULTŪRĄ.  

1 uždavinys. Ugdyti mokinių/vaikų socialines emocines kompetencijas.  

2 uždavinys. Sukurti emociškai saugų mikroklimatą.  

3 uždavinys. Kurti atvirą, aktyviai bendradarbiaujančią Gimnaziją.  

4 uždavinys. Skatinti mokinių pilietiškumą ir lyderystę.  

2 TIKSLAS. GERINTI UGDYMO KOKYBĘ, ATLIEPIANT UGDYTINIŲ, ŠVIETIMO SISTEMOS IR VISUOMENĖS POREIKIUS BEI KOKYBĖS SAMPRATĄ.  

1 uždavinys. Tobulinti ugdymo procesą. 

2 uždavinys. Plėtoti patirtinį ugdymą. 

3 uždavinys. Ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 

4 uždavinys. Sukurti skaitmeninių išteklių naudojimo sistemą. 

5 uždavinys. Įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias programas. 

3 TIKSLAS. KURTI KIEKVIENO MOKINIO/VAIKO UGDYMĄ ĮGALINANČIĄ SAUGIĄ UGDYMO(SI) APLINKĄ. 

1 uždavinys. Patobulinti saugumą garantuojančią ugdymo(si) aplinką. 

2 uždavinys. Įvairinti ir plėsti skaitmeninę aplinką. 

3 uždavinys. Sukurti naujas aplinkas, kurios ugdytiniui suteiktų mokymosi galios ir turėtų įtakos jo pasiekimams.