Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Ugdymo turinio atnaujinimas

UTA komandos sudėtis

UTA įgyvendinimo gimnazijoje koordinatorė – Virginija Ogintienė, anglų kalbos ir geografijos mokytoja.

UTA komandos nariai:

Vita Vilimienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Daiva Kuginienė – pradinių klasių mokytoja;

Danguolė Romanovienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;

Nijolė Vengraitienė – matematikos mokytoja;

Nijolė Mikalajūnienė – šokių mokytoja;

Vaida Lapinskienė – psichologė.

Paaiškinimai, kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį

Ugdymo turinio atnaujinimas. Ką reikia žinoti?: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

 Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą: https://docs.google.com/presentation/d/17Pofbe6LaKyRg0318KItc_sljVWWEqe_/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Mokiniams apie ugdymo turinio atnaujinimą

UTA reglamentuojantys dokumentai

Vaiko raidos aprašas

Kompetencijos

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

Atnaujinto ugdymo turinio diegimo pakruojo r. Linkuvos gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas  2022-2023 metams