Gimnazijos bibliotekos istorinį fondą papildė nauji leidiniai: „Nepriklausomybės gvardija“, „1990 METŲ RINKIMŲ Į LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIĄJĄ TARYBĄ DOKUMENTAI“ I dalis, „1990 METŲ RINKIMŲ Į LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIĄJĄ TARYBĄ DOKUMENTAI“ II dalis.  

Taip pat gauti 2 leidiniai „ Švietimo problemos analizė“ 

Kviečiame apsilankyti

Bibliotekininkė E. Urbonienė 

20211014 132113

Mokslo metų pradžioje bibliotekoje lankėsi pirmokai. Kartu su savo mokytojomis Joana Gelžiniene ir Vaida Benaitiene keliavo po gimnazijos bibliotekos ir skaityklos erdves, susipažino su elgesio taisyklėmis, išbandė 3D raiškos akinius. Ilgiau sustojome prie pirmokams skirtų knygų lentynų, išsiaiškinome kokios knygos čia gyvena, kaip surasti norimą knygą, kaip elgtis su knyga. Kiekvienas išsirinko po knygutę skaitymui. Tikiuosi, kad pirmokėliams apsilankymas buvo naudingas ir jie taps nuolatiniais bibliotekos lankytojais.

Bibliotekininkė E. Urbonienė

Pirmokai3 Pirmokai1 Pirmokai4 Pirmokai2

Ruduo-pats didžiausias gamtos dailininkas, spalvotais raštais padabinantis pievas ir miškus. Šiandien 4a klasės mokinukai tapo dailininkais. Naudodami įvairias priemones tapė rudenį savaip.

ruduo

Muziejus – atminties vieta, šiandienos žmogui pasakojanti apie praeitį ir dabartį, o mokyklos muziejaus tikslas – tarnauti mokomajam - ugdomajam darbui, padėti giliau suvokti savo krašto istoriją, gimtąją kalbą, formuoti mokinio tautinę savimonę, suvokti save istorijos tėkmėje. Todėl muziejus yra  ir gimnazijos garbės reikalas.