matematikai

2022 m. kovo 31 d. Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos mokiniai dalyvavo jaunųjų matematikų komandinėse varžybose Joniškio „Aušros“ gimnazijos prizui laimėti. Mūsų gimnaziją atstovavo 7 klasės mokiniai Eimantas Mozūras  ir Nerilė Raudonytė, 8 klasės – Karolina Beleckaitė, Domantas Prancelevičius ir Karolis Lipinskas, 1ga  – Donas Karlas Šidlauskas, 1gb – Emilis Vaičaitis, 2ga – Justina Zubrytė,  2gb – Nojus Strockis ir Salvijus Grambovskis.

Matematikų komandinėse varžybose 7–8 klasių grupėje dalyvavo devynios Joniškio ir Pakruojo rajonų mokyklų komandos. Linkuvos gimnazijos 7–8 klasių komanda užėmė 2 vietą. 9–10 klasių grupėje varžėsi septynios minėtų rajonų mokyklų komandos. Mūsų gimnazistai pelnė 3 vietą.

Ačiū Linkuvos gimnazijos jauniesiems matematikams bei jų mokytojoms

L. Ožiūnienei, N. Vengraitienei ir R. Mikulėnienei.

Kovo 25-osios saulėtą vidudienį Pakruojo rajono prancūzų kalbos mylėtojai susitiko Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokykloje. Puikiai nusiteikę dalyvavome Frankofonijos šventėje „Le français est dans mon coeur“ („Prancūzų kalba mano širdyje“). Šventėje dalyvavo Pakruojo rajono mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbos, galbūt ir tie, kurie jos dar tik ruošiasi mokytis, taip pat svečiai ir  žiūrovai.

Šventės programa buvo labai įvairi, net 17 pasirodymų! Džiugu, kad Frankofonijos šventėje  dalyvavo ir du gimnazijos kolektyvai, kuriuos paruošė muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė. Linkuvos gimnazijos 4-5 klasių mergaičių ansamblis atliko Džo  Gracy ir Žano-Polio Cara dainą „Paukštis ir vaikas“ (L‘enfant et l‘oiseau“). Ši daina – tai himnas taikai. Jautri, disco stiliumi parašyta daina skambėjo 1977 metų Eurovizijos konkurse.  „Meilė - tai tu. Meilė - tai aš. Paukštis – tu, o vaikas - tai aš“, - dainuojama šioje dainoje, kurią atlikusi jaunutė Prancūzijos atlikėja laimėjo Eurovizijos konkursą. Mergaitės dar prancūzų kalbos nesimoko, bet labai entuziastingai ir kruopščiai ruošėsi pasirodymui, nes reikėjo taisyklingai išmokti tarti dainos žodžius.

Aštuntokių merginų ansamblio atliekama populiarios KIDS UNITED grupės daina „On écrit sur les murs“ („Rašome ant sienų“) taip pat susilaukė žiūrovų dėmesio. Merginų atliekama daina – daina apie vaikų svajones : „Rašome ant sienų vardus tų žmonių, kuriuos mylime, žinutes ateinančioms dienoms ir siunčiame vilties ženklus“.

Šventėje skambėjo J. Pakalnio muzikos mokyklos mokinių profesionaliai atliekami prancūzų kompozitorių kūriniai. Atlikėjai buvo apdovanoti padėkos raštais, dovanėlėmis, galėjo pasivaišinti pyragu, paragauti prancūziško limonado.

Po dviejų metų pertraukos sugrįžta Respublikinis prancūziškos dainos festivalis Šeduvoje „L‘amour change le monde!“ Tai jau dvyliktasis festivalis. Jis vyks dviem etapais. Pirmasis etapas bus nuotolinis. Balandžio 1-8 dienomis prancūzų kalbos pamokose bus žiūrimos iš anksto nufilmuotos ir festivalio rengėjams atsiųstos dalyvių dainos. Tada prasidės balsavimas. Balsuoti gali tik tos mokyklos, kuriose mokomasi prancūzų kalbos. Balsavimą organizuoja prancūzų kalbos mokytojas, tada užpildoma balsavimo forma ir ji išsiunčia rengėjams. Daugiausia balų surinkę nuotolinio etapo dalyviai vyks į Šeduvos gimnaziją, kurioje vyks antrasis konkurso etapas. Tada ir išaiškės geriausieji.

Konkurse dalyvauja mūsų gimnazijos mokinė  Gabrielė  Gaigalaitė, muzikos mokytoja Daiva Kacilevičienė.

Gabrielės atliekamos  Édith Piaf ir Louiguy dainos „La vie en rose“ („Rožinis gyvenimas“) įrašo nuoroda: https://youtu.be/Qwx9C-3A_38

Sėkmės, Gbriele! Bonne chance!

Kovo 29-tą dieną 1gb klasės mokiniams pilietiškumo ugdymo pamoka vyko netradicinėje aplinkoje. Su mokytoja Nijole ir socialine pedagoge Liuda vykome į Pakruojį susitikti su Šiaulių apskrities Pakruojo rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistėmis VTAS Egle Koskute ir TBK Aurelija Bartaše. Susipažinome su šios institucijos darbu, darbuotojos išsamiai papasakojo apie vaiko teises ir pareigas.  Turėjome galimybę pasitikrinti savo žinias. 2gb klasės mokinė Luka sukūrė ir pravedė "Kahoot" žaidimą apie pareigas ir teises. Atsakinėjome į VTAS specialistės  klausimus, gavome dovanų. Laikas buvo praleistas naudingai ir puikiai!

1gb klasės mokinė Vėjūnė

277304405 4989285734512021 5703500845399622005 n IMG 4222 IMG 4229

(1912 04 12 -  1979 04 07)

Dailininkas, pedagogas Alfonsas Motiejūnas gimė Ruponių kaime. Jo tėvas Juozas Motiejūnas buvo mažažemis valstietis, amatininkas mūrininkas, statęs namus ne tik tvirtai, bet ir „kad gražu būtų“. Matyt, potraukį menui paveldėjo ir sūnus, vaikystėje piešdavęs  ant klėtelės, ant tvarto durų...

Linkuvos gimnazijos auklėtinis turėjo padirbėti pardavėju, kad sutaupytų pinigų ir galėtų mokytis Kauno meno mokykloje, į kurią stoti paskatina ten jau mokęsis linkuvietis Jonas Vilutis. 1938 m. A. Motiejūnas studijas tęsia Vilniaus dailės akademijoje, kurią baigia 1941 m. Jo mokytojai buvo garsūs to meto dailininkai J.    Vienožinskis, A. Žmuidzinavičius, P. Kalpokas, A. Galdikas... Didelės, spalvingos studijų metų drobės dingsta karo metu, o jaunas dailininkas priverstas grįžti į tėviškę. Įsidarbina Linkuvos gimnazijoje piešimo mokytoju. Atsiminimuose užfiksuota, kad tada dar mokinei Stasei Lovčikaitei jis pranašavo dailininkės karjerą. Šiuo neramiu metu A. Motiejūnas beveik netapė ir tik 1945 m. pradėjo intensyvų kūrybinį darbą, ėmė dalyvauti parodose, dirbo Vilniaus dramos teatre dailininku. 1948 m. priimamas į Dailininkų sąjungą, dėsto Vilniaus dailės institute, o 1952 m. perina dirbti į „Dailės“ kombinatą.