Muziejuje jau ne pirmą kartą žvilgsnis užkliūna už dokumento originalo „Įstatai Linkuvos gimnazijos mokinių IV klasės.“ Tai buvusio mokinio Vyt. Gaigalo dovana muziejui, atvežta 1988 m. švenčiant mokyklos septyniasdešimtmetį.

Iš tiesų tai mokinių elgesio taisyklės, kaip mes dabar suprantame. Deja, nėra nurodyti metai, bet galėtų būti apie 1919/1920 metus, nes maždaug tuo laiku būsimasis rašytojas Juozas Paukštelis sulietuvina savo tikrą pavardę. Dokumente kaip tik ir matome perbrauktą parašą Ptašinskis, o viršuje užrašyta Paukštelis. Be to, yra pasirašęs ir vikaras Mykolas Lovčikas, kuris draugavo tuo metu su Paukšteliu.

Taisykles sudaro tik vienuolika punktų. Tiesa, pirmasis yra smulkiau suskirstytas. Pradedama nuo to, kaip mokiniams elgtis pamokų, pertraukų metu, taip pat gatvėje. Akcentuojami tarpusavio santykiai, pagrįsti lygybe, pagarba, tarpusavio supratimu. Gimnazistai turi užstoti vienas kitą, padėti mokytis silpnesniems, vengti nesantaikos, šaipymosi. O koks subtilus antrasis punktas: „Užlaikymas paslapties atsitikimų gimnazijoje“! Taigi neliežuvauk, nenešk šiukšlių iš namų! Taip pat perspėjama dėl „draugavimo su neatsakančiomis ypatomis“, t. y. nesirink blogų draugų! Argi ne to ir dabar mokome?

Paskutinis punktas skelbia: „Palaikyti gryną lietuvišką kalbą.“ Tai parodo gimnazisto išskirtinumą, jo išsilavinimą, kultūrą, mandagumą, patriotinį nusiteikimą. Taigi punktų tik vienuolika, bet jie aktualūs ir praėjus šimtui metų, o kai jų tiek nedaug, gal ir laikytis lengviau?

Gimnazijos muziejininkė

IMG 20220228 110351

Garso režisierius Rimantas Motiejūnas padovanojo mūsų gimnazijai savo darytų įrašų. Tuo primindamas, kad šiais metais sukanka 110 metų, kai Ruponiuose gimė jo tėvas, dailininkas Alfonsas Motiejūnas, mokęsis mūsų gimnazijoje, o karo metais čia ir mokytojavęs, dėstęs piešimą.

Įrašai saugomi gimnazijos bibliotekoje.

Muziejininkė

A. Ašmonavičienė

irasai

VITALIJUS KACILEVIČIUS

(1958 – 2022)

JUS REGĖSIU IŠ SAVO ŽVAIGŽDĖS…

TA ŠVIESA ŽEMĖN KELIĄ NUŠVIESIU –

KAI MANĘS PASIILGĘ LIŪDĖSIT,

JUMS VISIEMS IŠ TOLYBIŲ ŠYPSOSIUOS.

A. VERUITIENĖ

 

A†A VITALIJUS – MŪSŲ GIMNAZIJOS AUKLĖTINIS (52 LAIDA), O 1986 – 1994 M. IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAS. JIS VISADA BUVO MŪSŲ KRAŠTO ŽMOGUS, O LINKUVA – JO NAMAI, JO TĖVIŠKĖ. ČIA SAUGIAUSIA ŽMOGAUS VIETA, ČIA JĮ SUPA IR GAUBIA ARTIMUMO, JAUKUMO DVASIA. ČIA TAIP PAT SUSITINKA GYVIEJI IR MIRUSIEJI.

ŠVIESUS ATMINIMAS VISADA IŠLIKS MOKINIŲ, KOLEGŲ, VISŲ LINKUVIŲ ŠIRDYSE...

1 2 3