aldona

Aldona Gaigalaitė – mūsų gimnazijos  1946 metų absolventė (22 laida). Tai lietuvių istorikė, pedagogė, vadovėlių autorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Ji gimė 1927 m. birželio 15 d. Gaižūnuose, mirė 2015 m. lapkričio 21d. Vilniuje. Mokėsi Rimkūnų pradžios mokykloje, o baigusi Linkuvos gimnaziją, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, kuriame vėliau dirbo beveik trisdešimt metų. Tarybmečiu ir po Atgimimo rengė šaltinių publikacijas, chrestomatijas, rašė vadovėlius ir kt. mokymo priemones vidurinei ir aukštajai mokyklai. Taip pat niekada nepamiršo savo mokyklos. Gimnazijos muziejuje turime net dvylika jos dovanotų knygų su autografais, ji dalyvavo mokyklos septyniasdešimtmečio ir aštuoniasdešimtmečio jubiliejuose. Atsiminimų knygoje „Mūsų karo meto mokytojai“ randame net devyniolikos gimnazijos pedagogų gyvenimo aprašymų, nuotraukų, dokumentų,  atsiminimų apie gimnaziją karo metais. Tai nepakartojamas mūsų mokyklos istorijos puslapis!

Birželio 9 d. Pakruojo sinagogoje įvyko iškilmingas VŠĮ  Profesinio mokymo centro ,,Žirmūnai“ pažymėjimų įteikimas Linkuvos ir ,,Atžalyno“ gimnazijų mokiniams, kurie 2021-2022 m. m. mokėsi pagal pirminio profesinio mokymo programos modulius: ,,Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas“  ir ,,Picų gaminimas“. Net 23 Linkuvos gimnazijos 1g-2g klasių mokiniai turėjo galimybę mokslo metų eigoje ,,pasimatuoti profesiją“ ir įgyti reikalingų kompetencijų.

Renginyje dalyvavo profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktorius Saulius Zybartas, įstaigos patarėjas organizacijos vystymui ir paslaugų pardavimui Arūnas Plikšnys ir profesijos mokytoja Vida Bingelytė. Sėkmingai startavusia iniciatyva pasidžiaugė ir gimnazistus pasveikino Pakruojo r. savivaldybės meras Saulius Margis bei Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė.

Renginio metu svečiai padėkojo Pakruojo rajono savivaldybės vadovams, Švietimo skyriaus vedėjai, gimnazijų kolektyvams už nuoširdų bendradarbiavimą, geranoriškumą bei pagalbą organizuojant mokinių dalyvavimą mokymuose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Vilimienė

286115169 479017667328068 2013938045881164337 n 286206954 704052884244981 3303468246873670398 n 286222459 390842806332348 5404745640588877894 n 286448756 421792066462608 8454976033256662364 n 286483418 553481366221243 4289317918095194832 n 286745827 1508803042868700 1104580127514066299 n 286763193 438475061436300 7569185329853029264 n 285003500 391893222887173 8146548955054322533 n 287112256 414454577358048 232858619063780928 n