Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

„Studijų diena 2023“

Linkuvos gimnazijos 4g ir 3g moksleiviai  Panevėžyje rugsėjo 27d. dalyvavo „Studijų dienoje“. Renginio metu turėjo galimybę susitikti su mokymo įstaigų ir verslo atstovais, karjeros konsultantais, buvusiais abiturientais ir jau dabartiniais studentais, garsiomis ir įkvepiančiomis asmenybėmis. Taip pat tiesiogiai mokiniai bendravo su Lietuvos universitetų, kolegijų ir profesinio rengimo mokyklų atstovais, uždavė jiems rūpimus klausimus.

Viešnagė gimnazijos bibliotekoje

Sveikiname mūsų pirmokėlius, šiandieną tapusius mažaisiais bibliotekos skaitytojais! Jie susipažino su informacinio centro aplinka, išsirinko patikusias knygutes, kurios buvo įrašytos į jų formuliarus. Bibliotekininkė Vilma ir mokytoja Daiva linki, kad meilė knygutėms lydėtų juos visur ir visada!

Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka

 

Baltų vienybės diena Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje

Saulėtą rugsėjo 22-osios  popietę Linkuvos pirmokai ir antrokai gimnazistai dalyvavo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos Baltų dienų renginyje. Gimnazistai, persikūniję į vikingų gentį, dalyvavo įvairiose veiklose: žaidė  komandinius žaidimus, tokius kaip „Ripka“, „Kyla“, dalyvavo individualiose rungtyse. Rungtynės baigėsi virvės traukimu. Gimnazistai grįžo pilni įspūdžių ir pasisėmę naujos patirties.

2g klasės mokinė Gabrielė

Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka

 

Dovana gimnazijos bendruomenei

2023 m. vasario 21 d. sukako 140 metų nuo lietuviško mėnraščio „Aušra“ pirmojo numerio, išleisto Mažojoje Lietuvoje, Ragainėje ir Tilžėje 1883 – aisiais ir ėjusio iki 1886 metų birželio. Pirmojo laikraščio Lietuvoje perleidimą inicijavo ir globojo Lietuvos Respublikos Prezidentas dr. Gitanas Nausėda, Mecenatas – kultūros geradarys dr. Pranas Kiznis.

Nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus ir redaktorių Jurgio Mikšo, Jono Šliūpo, Martyno Jankaus ir Juozo Andziulaičio – Kalnėno leidinys sutalpintas į keturias knygas originaliu formatu perspausdintais ir įrištais 1883, 1884, 1885 bei 1886 m. komplektais  su penktąja Įvadine arba aiškinamąja knyga „Mėnraščio AUŠRA (1883 – 1886) 140 – mečiui atminti DOVANA LIETUVAI. “Knygos išleistos 2,1 tūkst. egzempliorių tiražu ir skirtos Lietuvos mokykloms, muziejams ir bibliotekoms. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos  kreipimesi į mokyklos bendruomenę rašoma: „Tikimės, kad šią dovaną branginsite, skaitysite ir kūrybiškai naudosite Jūsų mokyklai reikšmingomis progomis, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų dalykų  pamokose ir pilietiškumo iniciatyvoms.“