Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Nauji muziejaus eksponatai

Džiugu, kad muziejus pasipildė senais eksponatais, kažkada užneštais ant aukšto ir pamirštais, kuriuos randame tvarkydami sodybas, deja, tik išėjus mums brangiems žmonėms. Taip mūsų Direktorės ir jos šviesios atminties Mamos rūpesčiu į muziejų atkeliavo net trys Gudžiūnų pradžios mokyklos dienynai, kurie pasakoja, iš kokių vadovėlių buvo mokomasi, kokios pamokų temos, namų darbai, kad tikybos dėstyti atvykdavo kunigas iš Linkuvos, kad mokiniams nebuvo rašomi pažymiai ir t.t.

Ypač įdomus Puodžiūnų pradinės mokyklos Gaunamųjų raštų 1930 – 1940 m. segtuvas, kuriame galima užčiuopti  šio dešimtmečio Lietuvos mokyklų gyvavimo pulsą. Segtuve esančiose  mokyklos lankymo apyskaitose (ataskaitose) galima rasti visus duomenis apie Puodžiūnų mokyklą: kiek mokinių kuriame skyriuje mokėsi pavasario – rudens ir žiemos metu, pavyzdžiui, 1932 m. pavasario – rudens metu mokyklą lanko 13 berniukų ir 18 mergaičių, o žiemos metu 41berniukas ir 16 mergaičių, bet baigia mokyklą net trejus metus iš eilės tik 4 berniukai ir viena mergaitė! 1935 m. mokyklą lanko net 79 mokiniai, o juos moko viena mokytoja! Kasmet Vasario 16 – ajai skirti vieši vakarai turėjo gauti Linkuvos policijos nuovados viršininko leidimą. Tuose vakaruose mokytoja skaitydavo paskaitą,  be šokių vykdavo ir vaidinimai, pvz. „Jurgio piršlybos“, „Penkeria vienas, bus vienas“... Mokyklą  lankė Ūdekų, Puodžiūnų, Gudžiūnų, Pagirininkų, Barysų kaimų, Libieriškio, Kerkšnio vienkiemių ir Paplonės dvaro vaikai.

Dar pora įdomių  eksponatų – tai 1912 m. kalendorius ir mokytojos Salomėjos Freibergienės paliktas Lietuvių kalbos rašybos žodynas, kurį kartu su kitais kalbininkais redagavo kalbininkas iš Puodžiūnų K. Gasparavičius.

Gimnazijos muziejininkė

Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka