Rugsėjo 11 d. Žagarės regioniniame parke vyko amatų stovykla, kurioje apsilankė 3g klasės mokiniai su istorijos mokytoju Laimonu Kupriūnu. Moksleiviai turėjo galimybę susipažinti ir išbandyti senuosius viduramžių amatus: keramika, kalvyste, odos gaminiais, veltinio gamyba, audimu, baltų juvelyrika, beržo tošies apdirbimu, pynimu iš vytelių, maisto gamyba, ugnies išgavimu bei geležies lydymu. Dėkojame mokytojui už išvyką! Samantos nuotraukos.

120068543 712901922633520 4014393596588453903 o 120094726 712902042633508 1445112846610440420 o 120102977 712902129300166 1407263816858481586 o 120137596 712901915966854 3845544787545448292 o 120142612 712902085966837 694290454153672629 o 120144537 712902092633503 1269468615806659843 o 120151325 712901995966846 4808775566821817797 o 120174804 712901989300180 7543136698869038196 o 120180933 712901992633513 1230267683289268730 o 120183528 712901909300188 830915170537029919 o

Valstybės pažinimo centras prisijungė prie Europos judumo savaitės rugsėjo 16–22 d. ir pakvietė moksleivius burti savo klasės draugus bei įveikti „Judumo iššūkį“.

Rugsėjo 18 d. gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai Lina Alekseriūnienė ir Algimantas Masilionis visus norinčius ugdymo įstaigos bendruomenės narius pakvietė priimti „Judumo iššūkį” devizu „Aš ratukus du turiu ir judu, judu, judu...” ir su savo bemotore dvirate transporto priemone įveikti kliūčių ruožą bei nuvažiuoti simbolinį atstumą nesivaržant ir nelenktyniaujant.

Džiugu, kad iniciatyvą palaikė gimnazijos administracija ir jaunieji eismo dalyviai. Pastebėta, kad atsirado poreikis tokios veiklos tęstinumo, kurį būtinai esant progai, įgyvendinsime.

Judumo savaitės metu klasių kolektyvai galėjo sudalyvauti ir konkurse, kurio prizas - galimybė būti pakviestiems susitikti su Lietuvos Respublikos Prezidentu ir aplankyti Valstybės pažinimo centrą. Kolektyvams tereikėjo pasirinkti netaršias transporto priemones Judumo savaitės metu ir užfiksuoti vaizdo įrašu arba fotografija, kaip klasė juda gamtos neteršiančiomis priemonėmis, pavyzdžiui, į ekskursiją, mokyklą ar klasės išvyką, bei aprašius kaip sekėsi įgyvendinti iššūkį, ar dažnai jas naudoja, nusiųsti organizatoriams.

Pasak Valstybės pažinimo centro, šiandien sunkiai įsivaizduojame savo kasdienybę be automobilio. Šeimos automobiliu vykstame į mokyklą, būrelius, tėveliai vaikus pavėžėja pas draugus. Daugeliui iš mūsų ir suaugusiųjų tai tapo įpročiu, kurio kartais sunku atsisakyti net tada, kai reikia įveikti trumpus atstumus. Vis dėlto, ar susimąstome, kad tokie įpročiai teršia mūsų aplinką, tačiau ir mes, keisdami juos mažais žingsneliais, galime prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo ir švarios Lietuvos kūrimo.

               Fizinio ugdymo mokytoja Lina Alekseriūnienė

1 2 3 4 5 6

 

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių.

Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti veiksmų planus ir juos įgyvendinti.

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

Daugiau informacijos apie projektą čia.

Rugsėjo 13-oji – Europos paveldo diena Linkuvoje. Ta proga Linkuvos parapijos klebonas kun. Tomas Janavičius pakvietė visus galinčius ir norinčius padėti sutvarkyti vienuolyno patalpas, kuriose lankysis būsimo renginio svečiai ir dalyviai. Prie būrelio parapijiečių prisijungė ir mūsų gimnazijos mokiniai: Tomas Juzėnas (8b), Paulina Banytė (1gb), Kamilė Galuškaitė (3ga), Goda Jasnauskaitė (3ga) ir Žemyna Židonytė (3ga). Ačiū jiems! Ir visai nesvarbu, kad lijo lietus, kad darbavomės dulkių debesyse, puiki nuotaika ir noras pamatyti darbo rezultatus lydėjo visus.

Tegul kiekvieno iš mūsų atmintyje išlieka Motinos Teresės žodžiai:

„ Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj.
-Vis dėlto darykite gerus darbus!“

Tikybos mokytoja Vita Vilimienė

118580533 704172320450198 9142888252090050726 n 118622136 321731105549666 7762050852370527213 n 118649449 746048482902924 1518731210937215317 n 118652390 3572672612765796 1853529141083843290 n