Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Paskutinio skambučio šventė
Skirtingos veiklos

Rajono mokyklų metodinė diena „Atvira pamoka – efektyvi mokymo(si) priemonė“

Sausio 19 d. dar kartą įsitikinome, kad visos keturios  gimnazijos vertybės yra puoselėjamos. Visa bendruomenė (nuo pagalbinio personalo iki administracijos)  yra susitelkusi, vieninga. Gal tai ir yra šiandien, vykusios metodinės dienos „Atvira pamoka – efektyvi mokymo(si) priemonė“, sėkmės paslaptis? Iš  rajono mokyklų sulaukėme dvidešimt septynių skirtingų dalykų mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo skyriaus vadovės bei Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo skyriaus direktorės ir metodininkės. Šešiolika Linkuvos gimnazijos profesionalių, nuoširdžių, lanksčių, puikių mokytojų vedė atviras pamokas rajono mokytojams. Pamokos vyko motyvuotiems, mandagiems, kultūringiems, mokyklines uniformas dėvintiems gimnazijos mokiniams. Metodinės dienos metu pastebėta, kad tikslingai skatinamas mokinių savarankiškas mąstymas, vyko lietuvių kalbos integracija su istorija, netradicinės sporto šakos įtraukiamos į pamokos veiklas, mokytojai mato kiekvieną vaiką,  puikiai valdomo klases. Pamokose vyko patyriminė veikla, diferencijavimas ir individualizavimas: mokiniai renkasi užduotis pagal lygius. Puikus mokytojo ir mokinių santykis rodo, kad galima suprasti ir gebėti komunikuoti „matematine kalba“. Savivaldus mokymąsis reikšmingas vaikui, nes siejamas su besimokančiojo vaiko poreikiu prisiimti atsakomybę dėl mokymosi ir jo rezultatų ar pasiekimų. Motyvuotas ir tikslingas vadovavimas ugdymo procesui. Puiki mokytojos nuotaika – saugi aplinka mokiniams. Sugebėjimas išlaukti mokinio atsakymo yra biologijos mokytojos stiprybė.

  • Ačiū už Mūsų šypsenas, dėmesingumą, puikią organizaciją, profesionalius mokytojus, -tarė išvykdami kolegos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta

VILNIAUS JUBILIEJUS – MŪSŲ VISŲ ŠVENTĖ

Lietuvos Respublikos Seimas 2023 – uosius yra paskelbęs sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metais, pažymint tai, kad 1323 metų sausio 25 dieną Vilniaus miestas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino rašytame laiške Europai.  Minėtu laišku pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir dvasininkai iš viso pasaulio, ypač iš Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, Magdeburgo ir Kelno, kviesti atvykti ir apsigyventi Lietuvoje. Nuo sausio 25 – osios Gedimino bokšte bus galima pamatyti  šio laiško nuorašą.

Pagrindiniai renginiai vyks sausio 25 – ąją, kada pasauliui buvo paskleista žinia apie Vilnių, ir liepos 25 – ąją, minint Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo dieną, taigi jubiliejus įgaus nacionalinę reikšmę. Laukia parodos, koncertai, įvairūs pristatymai, ekskursijos... Pagrindinius renginius transliuos LRT televizija.

700 metų jubiliejaus proga Vilnius kviečia ir visus Lietuvos moksleivius bei mokytojus geriau pažinti sostinės istoriją ir šiuolaikinį jos veidą, pristatyti modernųjį Vilnių ir ateities perspektyvas, dalyvauti moksleiviams skirtoje programoje „Vilnius tavo kuprinėje“. Kad šventė gyventų mūsų širdyse, kad Vilniaus gimtadienis būtų įsimintinas, reikia mums patiems viskuo domėtis, imtis iniciatyvų kuriant šventinę nuotaiką. Su gimtadieniu, Vilniau!

Gimnazijos muziejininkė

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos ir 1923 m. sausio 15 d. sukilimo 100 - osios metinės

Klaipėdos krašto likimas buvo svarbus ir  Mažosios, ir Didžiosios Lietuvos žmonėms. Politikai E. Galvanauskas, V. Krėvė, A. Smetona ir kt. suvokė Klaipėdos uosto ir krašto svarbą  Lietuvos valstybės raidai. Klaipėdos krašto sukilimas, vykęs 1923 m. sausio 10 – 15 dienomis, buvo politinė karinė akcija ir yra vertinamas kaip vienas drąsiausių Lietuvos Respublikos vyriausybės žingsnių. 2023 – ieji, minint prisijungimo prie Lietuvos 100 – metį, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu – paskelbti Klaipėdos krašto metais.

Kvietimas

Kvietimas