Lapkričio 24d.  penktų ir šeštos klasės mokiniai turėjo galimybę susipažinti su skautiškomis veiklomis, kurias vedė Šiaulių krašto „Eglės“ draugovės draugininkė Paulina Macevičienė. Jai talkino skautas Jokūbas.

Paulina papasakojo, jog skautai yra bendruomenė - kurianti visuomenę, kurioje vienas kitam padedama, dalinamasi patirtimi, augama kartu nuo mažiausio - jaunesniojo skauto - iki suaugusiųjų savanorių - skautininkų.

Veiklos prasidėjo po susiskirstymo į komandas. Kiekviena komanda gavo po didžiulį voką, kuriame slėpėsi įvairios skautiškos užduotys, kurias jie dirbdami komandoje turėjo atlikti. Mokiniai mokėsi surišti tikrąjį  skautišką mazgą, turėjo sugalvoti savo komandos šūkį, iššsirinkti kokie daiktai reikalingiausi negyvianamoje saloje, sudainuoti dainą, sukurti ketureilį ir dar įvairiausių kitų užduočių.

Ar žinojote, kad 1937 m. – dar būdama princese Elžbieta II kartu su savo seserimi ir motina prisijungė prie skaučių judėjimo. Draugovę, kuriai priklausė ir Elžbieta II, sudarė 34 skautės – 20 skaučių ir 14 jaunesniųjų skaučių. Visos narės buvo karališkosios šeimos atstovės ir karališkajai šeimai dirbantys asmenys. „Skautavimas yra pasaulinė gėrio jėga“,– taip apie šį judėjimą atsiliepė ji. Tiek metų rūpestingai atlikusi savo pareigas, ji yra puikus pavyzdys ir įkvėpimas. Karalienė ne kartą buvo susitikusi jaunimu, dalyvavo skautų renginiuose ir parodose. 

Noriu padėkoti Paulinai  už turiningas veiklas bei suteiktas žinias moksleiviams apie skautišką gyvenimo būdą, kuris gali būti kaip priemonė geriau pažinti save, savo pomėgius, o tai kelias į sėkmingą karjeros planavimą.

Karjeros ugdymo specialistė Eglė Uogintienė

316350773 690910069320967 7597267668965849945 n 316495536 1507123906465998 974659775494227593 n

Šiandien „Augu su knyga" 4 klasės mokiniai papildė savo žinias apie knygas. Sužinojo apie pirmąją knygą išspausdinta pasaulyje - „Biblija" ir pirmąją knygą Lietuvoje - „Katekizmą". Diskutavome kuo yra naudingas skaitymas, kur gyvena knygos ir kaip išsirinkti knygą skaitymui.
Bibliotekininkė
M. Indrišiūnaitė
1 2 3 4

( 1872 – 1934 )

Šį rudenį sukanka 150 metų, kai gimė rašytojas, mokytojas, kunigas, publicistas, literatūros kritikas J. LINDĖ – DOBILAS. Jo vardu buvo pavadinta 1938 m. pastatyta nauja Linkuvos pradinė mokykla, vėliau vadinamieji „baltieji rūmai“.

Gimė Dovyduose, netoli Grūžių, kaimyniniame Pasvalio rajone. Namie išmoko lietuviškai ir lenkiškai skaityti, vėliau mokėsi Kuldygos (Latvija) gimnazijoje, baigė Kauno kunigų seminariją, kur klausė kalbininko K. Jauniaus, poeto A. Baranausko paskaitų. Slapyvardį DOBILAS pasirenka norėdamas išleisti savo romaną  „Blūdas“ apie 1905 m. įvykius. Romanas buvo išspausdintas 1912 m. rudenį, taigi dar vienas jubiliejus – 110 m. nuo jo pasirodymo. Tai lietuvių psichologinio romano pradžia. Didžiausi autoritetai rašytojui buvo Homeras, Dantė, Getė ir A. Mickevičius, K. Donelaitis, A. Strazdas ir  A. Vienažindys,  iš savo laiko literatūros  vertino Vydūną, V. Krėvę, V. Mykolaitį - Putiną, Vaižgantą, nepriėmė nei „Keturių vėjų“, nei „Trečio fronto.“  Jis  buvo  savita, laisva, kūrybinga asmenybė, besivadovaujanti žmoniškumo, harmonijos, grožio ir laisvės principais. Taigi buvo ir yra už ką J. Lindę – Dobilą atsiminti, gerbti, jo vardu pavadinti mokyklą.

                                                                                            Gimnazijos muziejininkė

20221111 114644 20221111 114701 20221111 114826

J.Lindė - Dobilas Panevėžio gimnazijoje. Dešinėje lituanistas, buvęs Linkuvos gimnazijos mokytojas L.Kuodys

Spalio 24–28 dienomis Linkuvos gimnazijoje vyko ,,Lietuvių kalbos savaitė“, skirta Lionkavos tarmei.

Spalio 24 dieną   mokiniai dalyvavo viktorinoje apie Linkuvos kraštą. Užduotys buvo nesunkios: atpažinti ir įvardinti Linkuvos miestelyje esančius objektus, paaiškinti linkuvietiška tarme užrašytus frazeologizmus, bendrinės kalbos frazeologizmus užrašyti tarmiškai.

2022/10/19, Vilnius

12 valandų sugalvoti genialią verslo idėją: moksleiviai sako, kad laiko net per daug

Spalio mėnesį į Lietuvos mokyklas kasmet grįžta antreprenerystės ugdymo programa „accelerator_x“. Pirmajame programos žingsnyje – Inovacijų stovyklose – mokiniai pasineria į 12 valandų dizaino mąstysena grįsto verslo idėjų kūrimo procesą, po kurio pradeda savo jaunuosius verslus. Nors bet kam gali pasirodyti, jog sukurti verslo idėją per 12 valandų yra (beveik) neįmanoma, moksleiviai sako, kad tai visai paprasta.

Per paskutinį mėnesį iš viso įvyko 4 LJA Inovacijų stovyklos, kur sudalyvavo daugiau nei 2100 9–12 klasių bei 500 5–8 klasių moksleivių. Daugelis jų prieš tai neturėjo jokio verslumo ugdymo patirties, bet tai nesutrukdė sukurti įdomių verslo idėjų. Pavyzdžiui, Kauno Veršvų Gimnazijos 7–okų  komanda „Kombainas“ sukūrė korteles pradedantiems sportininkams su treniruočių planais, Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos vienuoliktokai  „Greiti ir įsiutę“ pradėjo vystyti idėją, kaip efektyviau prižiūrėti augalus (QR kodai apie augalų priežiūrą, nusipirkus augalą). Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos dešimtokų komanda „Taja“ pradėjo kurti programėlę, kurioje gali įregistruoti savo gyvūną arba susirasti papildomą darbą – prižiūrėti kaimynų augintinius ar nupirkti jiems aksesuarų.