Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Ji garsino mūsų kraštą

Skubant lekiant paskutinėms metų dienoms radome laiko paminėti 1929 metų gruodžio 29 dieną gimusios Mokytojos Stanislavos Lovčikaitės 90 – metį.

Džiugu, kad Mokytojos, garsinusios mūsų kraštą, atminimas gražiai įprasminamas.  Minint pirmąsias mirties metines prie senosios gimnazijos pastato mūsų pedagogų iniciatyva buvo atidengta atminimo lenta, kurioje įrašyti poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai: „IR KRINTANTĮ, IR KYLANTĮ LYDĖK, ŠIRDIE, IR VESK”. Buvęs mokinys, dabar vicemeras Virginijus Kacilevičius sukūrė vaizdajuostę „Gyvenimas. Tarp išsipildymo ir siekiamybės”, kurią galima pasižiūrėti mokyklos muziejuje.  Linkuvos  kultūros centras kasmet pavasarį organizuoja  folkloro ir amatų šventę „ Aukštas dangus”, skirtą „Linkavos” ansamblio įkūrėjos atminčiai ir garbei. Auklėtinis, Seimo narys Stasys Tumėnas įteikė neįkainojamą dovaną Gimnazijos 100 -mečiui – parengė plačios apimties atsiminimų knygą apie savo Mokytoją ir Auklėtoją  „Stanislava Lovčikaitė: „Šiaurės Lietuva – mūsų esaties gūžta”. Knyga buvo pristatyta ne tik mūsų rajone, bet ir Vilniaus rašytojų klubo literatūriniame – muzikiniame vakare „Mokytojos šviesa”, į kurį susirinko didelis būrys garsių Vilniaus žiemgalių, buvusių linkuvių, mokinių ir mokytojų bei artimųjų, dalyvavo ir grupė gimnazijos pedagogų su Direktoriumi V. Stapušaičiu.

Prisimenant ir įvertinant Mokytojos nuopelnus Žiemgalos kraštui ir Šiaurės Lietuvos kultūriniam gyvenimui, S. Lovčikaitei suteiktas Pakruojo rajono Garbės pilietės vardas. Tai pirmas  atvejis mūsų rajone, kai toks vardas suteiktas po mirties.

Gimnazijos muziejuje įrengta pastovi ekspozicija, skirta Mokytojai S. Lovčikaitei, o jos 90 -mečiui paruošta  parodėlė.

Muziejaus vadovė

 

79670825 441947783423565 3912778166581592064 n80474087 2595178027197428 8159402478928920576 n79998159 568524033692836 6688542442527916032 n80844145 465077950816624 5137887531584454656 n

 

Muziejus pasipildė nauju dokumentu

Buvusio mūsų gimnazijos Direktoriaus Benedikto Bučinsko sūnaus Ramučio šeimos rūpesčiu muziejų pasiekė 1942 m. rašytas slaptas dokumentas, skirtas Švietimo vadybos Vidurinio mokslo departamento Direktoriui. Iš rašto sužinome apie abituriento Tinterio skundą dėl  gimnazijos kapeliono kun. Petrėno veiklos, apie „raudono“ mokytojo Vaclovo Valenčiaus atleidimą iš darbo, nes jis anksčiau buvo parašęs prašymą stoti į komjaunimą, apie atsisakymą priimti atgal į gimnaziją pašalintą moksleivį Juozą Jasiukaitį, tarnavusį Šiaulių apsaugos batalione...

Dėl šių ir kitų skundų Direktorius turėjo aiškintis ne tik su Linkuvos policijos nuovados viršininku ponu Petraičiu, Linkuvos valsčiaus viršaičiu, vietiniu nacionalistų partijos vadu ponu Čėsna, bet ir Šiaulių apygardos komisaro tarėju ponu Požėla bei nacionalistų politinio ir administracinio skyriaus viršininko pavaduotoju ponu Simonaičiu. Jų nuomone, gimnazijoje veikiantis religinio lavinimosi būrelis tęsia Linkuvoje jau nuo seno vykstančią slaptą ateitininkų veiklą, „Linkuva esanti žinoma kaip tokio veikimo centras Lietuvoje“.  Iš pokalbių su jais aiškėja, kiek nedaug reikia, kad „ važiuotum ten, kur važiavo žydai“, kad kažkam įskundus gali grėsti koncentracijos lageris, gal ir sušaudymas. Direktorius  gina darbščius gimnazijos mokytojus, smerkia skundėjus, prasimanytų gandų skleidėjus ir ramaus darbo gimnazijoje ardytojus. Jis ramiai, diplomatiškai reaguoja į valdžios nurodymus, pabaigoje pasiteisindamas, kad delsė informuoti poną departamento Direktorių, nes nenorėjo „atkreipti rimtą dėmesį į to nevertus, neturinčius pagrindo dalykus“.

Raštas atskleidžia karo metais miestelyje ir gimnazijoje vyravusią atmosferą.

Muziejaus vadovė A. Ašmonavičienė

Laiskas.B.BucinskasIMG 20191127 094950

Rašytojui Juozui Paukšteliui 120

Myli ir prisimena žymųjį kraštietį Žiemgalos krašto žmonės. Nuo 1985 metų   teikiama  J. Paukštelio literatūrinė premija už geriausią prozos kūrinį kaimo tematika – turime jau septyniolika šios premijos laureatų! Šiemet minint rašytojo Juozo Paukštelio gimimo 120-ąsias  metines, Pakruojo J. Paukštelio viešoji biblioteka išleido knygą „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio premijos laureatai ”, kurios pristatymas vyko ir mūsų gimnazijoje.

Ruošiantis šiam renginiui muziejuje buvo surengta parodėlė, kurioje eksponuotos nuotraukos iš rašytojo gyvenimo, gimtojo Titonių kaimo bei straipsniai, knygos ir kitokia muziejaus fonduose esanti medžiaga apie rašytoją, dramaturgą, vertėją J. Paukštelį. Vyresniųjų klasių gimnazistai turėjo galimybę klausytis pasakojimų apie žymiausią mūsų krašto kūrėją, jo ryšius su Linkuva, pažiūrėti filmo „Čia mūsų namai” ištraukų.

Rugsėjo 18 dieną vykusį knygos pristatymą vedė skaitovas, diktorius Juozas Šalkauskas (prisistatęs iš Kalpokų kaimo), kalbėjo rašytojas, buvęs inžinierius Apolinaras Čepulis, 2005 m. gavęs minėtą premiją už romaną „Likimo upė”, 2007 m. laureatas rašytojas Danielius Mušinskas  perskaitė novelę  iš  nominuoto rinkinio „Kalno saugotojas”. Su jaunimu bendravo rašytojo Henriko Algio Čigriejaus dukra, berniukų choro „Ąžuoliukas” mokytoja Eglė Čigriejūtė-Strolienė, stipriausius emocinius išgyvenimus sužadino aktorės Gražinos Urbonaitės skaityta J. Paukštelio kūrinio ištrauka. Naująją knygą pristatė literatūrologė  Jūratė Sprindytė. Muziejaus atsiliepimų knygoje ji paliko įrašą: „Atvykę į Juozo Paukštelio 120-ųjų metų minėjimą džiaugiamės šviesia atjaunėjusia Linkuvos gimnazija ir jos žmonėmis. Visi esame Paukštelio orbitoje, susiję ir kuriantys bendrą atmintį. Paukštelis siekė, kad įkvėptų „gerų jausmų ir minčių”. Vykdome jo priesaką!”

Gimnazijos muziejaus vadovė

susitikimassusitikima2

Simbolio, skirto mokyklos šimtmečiui, rinkimai

2017 m. rugsėjo 25 d.–spalio 25 d. mokykloje vyko konkursas mokiniams „Sukurk simbolį, skirtą mokyklos šimtmečiui“. Dailės, technologijų ir informacinių technologijų pamokose mokiniai kūrė simbolį. Konkurse dalyvavo daugiau nei 200 mokinių darbų, eksponavimui buvo pateikti 136 mokinių darbai. Savaitę laiko mokiniai ir mokyklos bendruomenė žiūrėjo, vertino ir lapkričio 10 d. vyko rinkimai. Rinkimuose dalyvavo 310 rinkėjų, iš jų 280 respondentų iš 1–8 kl., 1g–4g kl. ir 30 rinkėjų iš mokyklos bendruomenės. Simbolio rinkimuose nugalėjo 1ga klasės mokinė Vakarė Aušraitė, surinkusi 41 balsą. Antroji vieta atiteko 7 klasės mokiniui Lukui Jusevičiui, surinkusiam 18 balsų. Trečiosios vietos nugalėtojas 6b klasės mokinys Nojus Stockis, surinkęs 14 balsų. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems mokiniams dalyvavusiems konkurse.

Sveikiname. Lapkričio 21 d. apdovanosime nugalėtoją.

Vakare AusraiteVakaresAusraites kLukas JuseviciusStrockis Nojus